Obowiązki pracodawcy i kierowców

//Obowiązki pracodawcy i kierowców
Obowiązki pracodawcy i kierowców 2015-08-27T07:14:39+00:00

Archiwizacja danych – obowiązek prawny

Wszystkie nowo zarejestrowane samochody ciężarowe ważące ponad 3,5 tony oraz pojazdy z ilością miejsc powyżej 9 (wraz z miejscem kierowcy) muszą zostać wyposażone w tachografy cyfrowe.

Obowiązki firmy w związku z wprowadzeniem tachografu cyfrowego:

  • dane z karty kierowcy muszą być kopiowane co 28 dni;
  • dane pojazdu (z pamięci masowej) muszą być kopiowane co 3 miesiące;
  • wszystkie dane muszą być przechowywane przez co najmniej rok od daty pobrania pliku z pamięci masowej tachografu lub z karty kierowcy;
  • obowiązek archiwizacji danych z kart kierowców i z pamięci tachografu cyfrowego określa Rozporządzenie 561/2006.

Przetwarzanie danych – analiza

Osoby odpowiedzialne za transport w firmie muszą reagować na wszelkie naruszenia zasad wykonywania przewozu towarów. Dlatego dane, które zostały już przeniesione do komputera, wymagają analizy. Do obróbki tych danych służy odpowiednie oprogramowanie, pozwalające na weryfikację, np. czasu pracy kierowców. Umiejętne wykorzystanie informacji z tachografu pozwala na optymalizację kosztów, a cyfrowy zapis informacji w tachografie gwarantuje nam wiarygodność danych oraz zmniejsza nakład pracy potrzebnej do skanowania wykresówek, tak jak miało to miejsce w przypadku tachografów analogowych.

Obowiązek kontroli czasu jazdy, przerw i odpoczynków jest określony w Umowie międzynarodowej AETR i Rozporządzeniu 561/2006. Comiesięczne raporty czasu pracy, nadgodzin, dyżuru i pracy nocnej są również wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Szkolenie kierowców – obsługa tachografu

Kierowca powinien przejść stosowne szkolenie w firmie odnośnie obsługi tachografu cyfrowego oraz norm czasu pracy, co powinno zostać poświadczone stosownym oświadczeniem, złożonym przez kierowcę. W przeciwnym wypadku za błędy kierowcy odpowiada przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie transportu.