Pytania i odpowiedzi

//Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2016-10-18T10:05:12+00:00

Poniżej znajduje się z lista z najczęściej zadawanymi pytaniami. Jeżeli nie odnalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie napisz do nas.

Co oznacza skrót ESM? 2016-10-18T10:05:15+00:00

ESM – External Storage Medium, czyli zewnętrzny nośnik pamięci.

ESM to również jeden z czterech formatów pliku, w jakim zapisywane są dane.

Co oznacza skrót IDE 2016-10-18T10:05:17+00:00

IDE – Intelligent Dedicated Equipment, czyli sprzęt służący do pobierania danych do zewnętrznego nośnika pamięci (ESM)

Co oznacza skrót STC 2016-10-18T10:05:17+00:00

STC – System Tachografów Cyfrowych

Co oznacza skrót DDD 2016-10-18T10:05:17+00:00

DDD – Digital Digital Digital – to jeden z czterech formatów pliku, w którym należy przechowywać pobrane dane z tachografu cyfrowego lub z karty kierowcy.

Co oznacza skrót UTC 2016-10-18T10:05:17+00:00

UTC – Universal Time Coordinated – format czasu wykorzystywany w systemie tachografów cyfrowych. Czas UTC nie uwzględnia lokalnych zmian, np. czasu letniego/zimowego. Należy pamiętać, że wszelkie wpisy manualne w tachografie cyfrowym muszą być uwzględnione w czasie UTC. Dlatego konieczne jest każdorazowe określenie offsetu w zależności od kraju, w którym przebywamy.

Co to jest offset? 2016-10-18T10:05:17+00:00

Offset to różnica między czasem lokalnym a czasem UTC. Offset całkowity musi uwzględniać offset stref czasowych i offset czasu letniego.

Jeżeli poruszasz się po Polsce, to offset stref czasowych wynosi 1 godz. Gdy obowiązuje czas letni, dodajemy do tego jeszcze 1 godz. offsetu czasu letniego. W ten sposób uzyskujemy wartość offsetu całkowitego. W tym przypadku czas UTC będzie o 2 godz. mniejszy, niż czas lokalny w Polsce.

Offset stref
czasowych
Państwo
00:00 godz. UK / P / IRL / IS
01:00 godz. A / B / CZ / CY / D / DK / E / F / H / I / L / NL / PL / S / SK / SLO
02:00 godz. BG / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR
03:00 godz. RUS
Co należy przedstawić inspektorowi w przypadku jazdy mieszanej (na tachografie analogowym i cyfrowym)? 2016-02-09T12:28:44+00:00

W przypadku kontroli niezbędne do okazania są:

 • karta kierowcy i wydruki dzienne za dni z cyfrowym urządzeniem kontrolnym;
 • wykresówki za dni z analogowym tachografem;
 • oświadczenia o dniach wolnych kierowcy;
 • prawo jazdy;
 • dokumenty pojazdu i ładunku.

Należy udokumentować bieżący tydzień i 15 dni wstecz.

W jaki sposób ściągnąć dane za pomocą czytnika uniwersalnego OPTAC? 2016-02-09T12:28:36+00:00

Dane z karty:

 1. Upewnij się, że przewód USB jest odłączony od komputera.
 2. Włącz urządzenie, przyciskając prawy przycisk przez 3 sekundy.
 3. Odczekaj 10 sekund.
 4. Włóż kartę kierowcy do czytnika kart chipem do dołu (obróć kartę tak, aby chip był widoczny).
 5. Wciśnij przycisk oznaczony symbolem karty.
 6. Odczekaj około dwóch minut (w tym czasie zielone diody powinny migać).
 7. Odpowiednio ukończone pobieranie danych z karty sygnalizowane jest zapaloną zieloną diodą. Czerwona dioda oznacza oznacza niepowodzenie procesu pobierania danych.

Rezultatem ściągnięcia danych powinien być plik w formacie .DDD.

Dane z pamięci masowej tachografu:

 1. Upewnij się, że przewód USB jest odłączony od komputera.
 2. Włącz urządzenie przyciskając prawy przycisk przez 3 sekundy i odczekaj 10 sekund.
 3. Włóż kartę przedsiębiorstwa (lub warsztatową, lub kontrolną) do odpowiedniego slotu.
 4. Podłącz czytnik uniwersalny OPTAC do tachografu za pomocą przewodu z czarną końcówką.
 5. Naciśnij przycisk z symbolem całego pojazdu (do pobrania wszystkich danych z tachografu) lub z symbolem połowy pojazdu (do pobrania nowych – jeszcze niepobranych danych).
 6. Czas pobierania może dochodzić do 60 minut.
 7. Odpowiednio ukończone pobieranie danych z karty sygnalizowane jest zapaloną zieloną diodą. Czerwona dioda oznacza oznacza niepowodzenie procesu pobierania danych.

Rezultatem ściągnięcia danych powinien być plik w formacie .DDD.

Dlaczego nie mogę ściągnąć danych z karty kierowcy przy pomocy czytnika OPTAC? 2016-02-09T12:40:43+00:00

Przy kopiowaniu plików .ddd z czytnika uniwersalnego OPTAC użytkownikom zdarza się przekopiować i wykasować pliki systemowe. Po wykasowaniu tych plików niemożliwe jest ściąganie danych z kart kierowców oraz z pamięci masowej tachografu cyfrowego. Rozwiązaniem tego problemu jest ponowne skopiowanie tych plików na urządzenie OPTAC.

Pliki systemowe Optac Download Tool:

Jakie dane zapisywane są przez urządzenia Systemu Tachografów Cyfrowych? 2016-10-18T10:05:17+00:00

System Tachografów Cyfrowych (STC) zakłada równoczesny zapis danych w wewnętrznej pamięci tachografu cyfrowego oraz na karcie kierowcy.

Karta kierowcy zapisuje i przechowuje:

 • dane identyfikacyjne, tj. nr karty, organ wydający;
 • dane osobowe kierowcy;
 • nr prawa jazdy;
 • dane dotyczące aktywności kierowcy, tj. 5 trybów (dla jazdy pojedynczej i w obsadzie):
  • jazdy;
  • pracy innej;
  • gotowości/dyspozycyjności;
  • postoju;
  • nieokreślony (kiedy karta nie jest włożona do tachografu);
 • przejechany dystans;
 • dane dotyczące zdarzeń, błędów oraz specyficznych uwarunkowań;
 • kraje przez, które poruszał się pojazd;
 • datę i czas ostatniej kontroli uprawnionych służb wraz z nr karty kontrolnej;
 • nr rejestracyjne pojazdów, którymi kierował kierowca;
 • datę ostatniego pobrania danych;
 • dane osobowe kierowcy;
 • certyfikaty uwierzytelniające.

Wewnętrzna pamięć tachografu przechowuje:

 • miejsce i datę kalibracji tachografu;
 • dane dotyczące aktywności wszystkich kierowców prowadzących dany pojazd;
 • dane dotyczące zdarzeń, błędów oraz specyficznych uwarunkowań;
 • kraje przez, które poruszał się pojazd;
 • daty i czas kontroli uprawnionych służb;
 • daty pobrania danych;
 • certyfikaty uwierzytelniające.
Jaka jest pojemność wewnętrznej pamięci tachografu cyfrowego? 2016-02-09T12:26:35+00:00

Pamięć wewnętrzna tachografu cyfrowego przechowuje dane z ostatnich 365 dni użytkowania pojazdu. Wyjątek stanowią dane dotyczące prędkości – tachograf cyfrowy przechowuje szczegółową prędkość z ostatnich 24 godzin jazdy (tylko poruszania się) pojazdu.

Jak często należy ściągać dane z tachografu cyfrowego? 2015-03-09T18:53:35+00:00

Dane z tachografu cyfrowego należy ściągać co 3 miesiące.

W jaki sposób ściągnąć dane z tachografu cyfrowego? 2016-10-18T10:05:17+00:00

Procedura ściągania danych wygląda następująco:

 1. Włącz stacyjkę pojazdu.
 2. Włóż kartę przedsiębiorstwa do odpowiedniego slotu.
 3. Włóż narzędzie pobierania danych (IDE) do tachografu.
 4. Nawiąż połączenie IDE z tachografem.
 5. Wybierz zakres danych do pobrania – możliwości wyboru
  • zakres dat pobierania danych;
  • dane zdarzeń i błędów;
  • szczegółowe dane prędkości pojazdu (z 24h jazdy);
  • dane techniczne;
 6. Zamknij sesje poboru danych.

Rezultatem ściągnięcia danych powinien być plik w formacie:

 • .ESM
 • .DDD
 • .A1B
 • .TGD
Czy tachograf cyfrowy informuje o przekroczeniach czasu jazdy, odpoczynku i przerw zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem? 2016-02-09T12:26:16+00:00

Tachograf cyfrowy nie ma możliwości aktualizacji wewnętrznego oprogramowania. Zmieniające się przepisy unijne uniemożliwiają zaimplementowanie pełnej kontroli jazdy kierowcy bezpośrednio przez tachograf cyfrowy. Jedynym przekroczeniem, o którym informuje tachograf cyfrowy, jest przekroczenie 4,5-godzinnej jazdy bez przerwy. Tachograf cyfrowy informuje również o wystąpieniu zdarzeń, błędów i spadków napięcia.

Na czym polega logowanie do tachografu cyfrowego? 2016-10-18T10:05:17+00:00

Po włożeniu karty kierowcy do tachografu cyfrowego ten prezentuje ustawiony czas lokalny oraz czas UTC. Potem tachograf cyfrowy identyfikuje kierowcę i wyświetla jego nazwisko na wyświetlaczu. Następnie można zobaczyć, kiedy ostatni raz karta była wyjmowana. Kolejnym krokiem jest zapytanie tachografu cyfrowego o uzupełnienie danych poprzez wpisy manualne. Wpisy są konieczne, np. w przypadku rozpoczęcia pracy bez uprzedniego włożenia karty do tachografu. Następnie można podać, w jakim kraju rozpoczyna się zmiana. Po tych wszystkich operacjach tachograf przechodzi do standardowego ekranu.