Kalibracja Tachografu

Kalibracja Tachografu 2016-10-18T10:05:11+00:00

Kalibracja tachografu musi być wykonana po odbiorze pojazdu, najpóźniej 14 dni, licząc od daty rejestracji, i musi być przeprowadzona przez warsztat posiadający kartę warsztatową i odpowiednie uprawnienia.

Kalibracja polega na sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzenia, dopasowaniu tachografu do pojazdu, tak aby rejestracja parametrów jazdy mieściła się w granicach dopuszczalnych błędów, określonych w przepisach unijnych, oraz na wpisaniu do pamięci wewnętrznej urządzenia numeru rejestracyjnego pojazdu.

Każda czynność warsztatowa związana z tachografem cyfrowym rejestrowana jest automatycznie w pamięci wewnętrznej tachografu. Poświadczenie kalibracji znajduje się na każdym rodzaju wydruku, jaki można wykonać z tego urządzenia. Dodatkowo, na słupku ramy drzwiowej w kabinie pojazdu umieszcza się tabliczkę pomiarową z zaprogramowanymi parametrami tachografu, nazwą firmy, rozmiarem opon oraz nazwą placówki, która wykonała tę usługę.

Cena usługi kalibracji tachografu cyfrowego to koszt około 200-300 zł.