Stoneridge SE5000

Stoneridge SE5000 2016-10-18T10:05:11+00:00

Tachograf cyfrowy Stoneridge SE 5000 ma wymiary radia samochodowego. Posiada dwa sloty na karty, wyświetlacz LCD i drukarkę termiczną. Parametry jazdy rejestruje na kartach chipowych.

Parametry i cechy tachografu

  • posiada kodowane zabezpieczenie połączenia tachografu z przewodem nadajnika impulsów;
  • ma możliwość podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych pobierających sygnał z tachografu bez konieczności zdejmowania plomb;
  • zasilany napięciem 12 V lub 24 V;
  • temperatura pracy: -25°C do +70°C (wersja dla towarów niebezpiecznych zgodnie z normą ADR: -25°C do +65°C);
  • spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy 1360/2002;
  • spełnia wymagania Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej 95/54/WE w kwestii zgodności elektromagnetycznej;
  • zatwierdzony do użytku w Unii Europejskiej i posiada ITSEC „poziom E3 wysoki”, zgodnie z przepisami UE (numer zatwierdzenia: e5-0002).