Szkolenia dla przedsiębiorców

//Szkolenia dla przedsiębiorców
Szkolenia dla przedsiębiorców 2016-10-18T10:05:13+00:00

Blok tematyczny 1 – Obsługa tachografów cyfrowych i analogowych

Czas trwania szkolenia: 2,5 godz.

Szkolenie skierowane do:

 • prowadzących przedsiębiorstwa transportowe;
 • kierowców zawodowych.

Program szkolenia:

 1. Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych.
 2. Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych.
 3. Ćwiczenia na symulatorze tachografu cyfrowego.
 4. Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców.
 5. Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna.

Dla każdego uczestnika:

 • podręcznik „Czas pracy kierowcy w praktyce”;
 • materiały szkoleniowe w postaci płyty CD, zawierającej instrukcję obsługi tachografów cyfrowych ACTIA, VDO Siemens oraz Stoneridge, symulator komputerowy tachografów cyfrowych, teksty wytycznych GITD, elektroniczne poradniki BAG oraz ITD, teksty rozporządzeń i ustaw oraz niezbędne formularze.

 

Blok tematyczny 2 – Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców

Czas trwania szkolenia: 3,5 godz.

Cele szkolenia:

 • przygotowanie do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego;
 • jak unikać konsekwencji naruszenia przepisów czasu pracy kierowców;
 • praktyczne przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego.

Szkolenie skierowane do:

 • kierowców zawodowych;
 • kadrowych i księgowych;
 • kierowników transportu;
 • dyspozytorów i planistów;
 • właścicieli firm przewozowych.

Program szkolenia:

 1. Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
 2. Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 3. Maksymalny czas dziennego prowadzenia.
 4. Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.
 5. Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku.
 6. Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki.
 7. Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
 8. Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę, czy nie?
 9. Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi.
 10. Odpoczynek w załodze.
 11. Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku.
 12. Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni.
 13. Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków.
 14. Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego.
 15. Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006.
 16. Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.
 17. Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
 18. Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.
 19. Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
 20. Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej.
 21. Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych.
 22. Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy.
 23. Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo.

Dla każdego uczestnika:

 • podręcznik „Czas pracy kierowcy w praktyce”;
 • materiały szkoleniowe w postaci płyty CD, zawierającej instrukcję obsługi tachografów cyfrowych ACTIA, VDO Siemens oraz Stoneridge, symulator komputerowy tachografów cyfrowych, teksty wytycznych GITD, elektroniczne poradniki BAG oraz ITD, teksty rozporządzeń i ustaw oraz niezbędne formularze.

 

Blok tematyczny 3 – Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

Czas trwania szkolenia: 2 godz.

Cele szkolenia:

 • przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami;
 • prawidłowe wyliczanie wynagrodzeń kierowców.

Szkolenie skierowane do:

 • kadrowych i księgowych;
 • kierowników transportu;
 • dyspozytorów i planistów;
 • właścicieli firm przewozowych.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o czasie pracy kierowców.
 2. Regulacje kodeksu pracy i dyrektywa 2002/15 WE.
 3. Charakterystyka systemów czasu pracy.
 4. Maksymalny plan pracy w systemie równoważnym.
 5. Okresy rozliczeniowe kierowców.
 6. Czy trzeba konstruować harmonogram czasu pracy kierowcy?
 7. Różnice w wymaganych odpoczynkach w Rozporządzeniu 561/2006 oraz w ustawie o czasie pracy kierowców.
 8. Doba pracownicza i podstawowe zasady konstruowania ewidencji.
 9. Czy ITD kontroluje czas pracy i czas pracy nocą?
 10. Rodzaje godzin nadliczbowych.
 11. Kiedy nadliczbowe 100%, a kiedy 50%.
 12. Limit godzin nadliczbowych w roku.
 13. Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych i dyżurów.
 14. Praca w dni wolne od pracy oraz praca w święta i niedziele. Zasady wynagradzania.
 15. Wnioski o rekompensatę.
 16. Składniki wynagrodzenia kierowców.
 17. Wynagrodzenie od przejechanego dystansu, tonażu a ustawodawstwo polskie i unijne.
 18. Przykładowe rozliczenia wynagrodzenia kierowcy.

Dla każdego uczestnika:

 • podręcznik „Czas pracy kierowcy w praktyce”;
 • materiały szkoleniowe w postaci płyty CD, zawierającej instrukcję obsługi tachografów cyfrowych ACTIA, VDO Siemens oraz Stoneridge, symulator komputerowy tachografów cyfrowych, teksty wytycznych GITD, elektroniczne poradniki BAG oraz ITD, teksty rozporządzeń i ustaw oraz niezbędne formularze.

 

Cennik szkoleń

Blok 1 Blok 2 Blok 3
Szkolenie otwarte 250 zł/os. 300 zł/os. 350 zł/os.
Szkolenie zamknięte Cena uzgadniana indywidualnie
Przewidywany czas szkolenia 2,5 godz. 3,5 godz. 2 godz.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 23% VAT.

Oferta specjalna

Blok 1+2 Blok 1+3 Blok 2+3 Blok 1+2+3
500 zł/os. 550 zł/os. 600 zł/os. 700 zł/os.
Cena uzgadniana indywidualnie
5,5 godz. 5,5 godz. 6 godz. 8 godz.

Do powyższych cen netto należy doliczyć 23% VAT.

Terminy szkoleń

Sprawdź najbliższy wolny termin