Ewidencja czasu pracy kierowców

//Ewidencja czasu pracy kierowców
Ewidencja czasu pracy kierowców 2017-12-21T18:07:34+00:00

Ewidencja czasu pracy kierowcówPodstawowym elementem kontrolowanym przez inspektorów pracy jest prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy kierowców zatrudnionych w firmie kierowców. Rzetelna ewidencja powinna zawierać szczegółowe informacje na temat przepracowanego czasu pracy, ilości godzin nadliczbowych i dyżuru oraz godzin pracy wykonywanej w porze nocnej. Ewidencja czasu pracy kierowcy opiera się nie tylko o dane zarejestrowane na tachografie, gdyż kierowca może wykonywać inne obowiązki, m.in. pracując jako magazynier czy na linii produkcyjnej. Inspektorzy PIP mogą w każdej chwili sprawdzić autentyczność sporządzonej ewidencji pracy kierowcy poprzez sprawdzenie danych zarejestrowanych na tachografie. Trzeba pamiętać, że inspektorzy Panśtwowej Inspekcji Pracy również mają możliwość weryfikacji zapisów tachografów.

Dlaczego ewidencja czasu pracy kierowców jest tak ważna?

Raport ewidencji czasu pracy kierowcy jest podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Twoich pracowników. Ani ilość przejechanych km, ani ilość frachtów czy też ilość przewiezionego towaru nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia kierowców. Dlatego tak ważne jest prowadzenie rzetelnej ewidencji czasu pracy, na podstawie której należy sporządzać listę płac zatrudnionych kierowców.

Co jeśli w naszej firmie nie są sporządzane ewidencje czasu pracy kierowców?

To jest najczęstszy błąd pracodawców, którzy twierdzą, że kierowcy otrzymują swoje wynagrodzenie z przeróżnymi „premiami i nadwyżkami”. Jest to działanie dosyć krótkowzroczne. Zwalniani kierowcy często domagają się niewypłaconych należności za przepracowane godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej mimo, że już otrzymali swoje „premie”. I w takich wypadkach pracodawca często nie ma wyjścia i musi wyrównać wynagrodzenie z okresu trzech lat. Oczywiście za tym idzie również obowiązek wyrównania należnych składek ZUS i podatku.

Jak najlepiej sporządzić prawidłową ewidencję czasu pracy kierowcy?

Najlepiej użyć specjalistycznego oprogramowania. Obecnie na polskim rynku niewiele jest profesjonalnych rozwiązań. Nasi eksperci używają programu Tachospeed wraz z modułem płacowym MIDAS (choć inne rozwiązania są nam też znane). Bez oprogramowania sporządzenie prawidłowej ewidencji może być bardzo trudne lub też awykonalne – m.in. ze względu na to, że czas pracy należy przedstawiać w przedziałach dób pracowniczych, a nie kalendarzowych. Ponadto samo sporządzenie ewidencji to nie wszystko. Niezmiernie ważna jest wiedza na temat tego jakie są możliwości modyfikacji umów i regulaminu pracy, tak aby ilość godzin nadliczbowych, dyżurów i pracy nocnej nie była istotnie duża. Również umiejętne skonstruowanie regulaminu wynagradzania może stanowić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników.

Warto skorzystać z zewnętrznego działu rozliczeń

Udostępniamy Wam nie tylko gotowe rozwiązania, ale również specjalistyczną wiedzę prawniczą, ale również praktyczną dostosowaną do realiów prowadzenia działalności gospodarczej w polskich warunkach.

Czy w Twojej firmie rozliczaniem zajmuje się dyspozytor lub kadrowa? Dyspozytor odbiera tysiące telefonów w ciągu dnia i trudno mu skupić się na analizie czasu pracy a Twoja kadrowa z pewnością bardziej zna się na przepisach kodeksu pracy.