Regulamin pracy i wynagradzania

//Regulamin pracy i wynagradzania
Regulamin pracy i wynagradzania 2016-10-18T10:05:11+00:00

1286889_20010284Prawidłowo sporządzony regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz prawidłowo sporządzone umowy z pracownikami Twojej firmy to połowa sukcesu przy konstruowaniu ewidencji, listy płac, ale również przy samej kontroli inspektora PIP.W regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące obowiązków pracowników, sposobów rozliczania, obowiązujących przepisach czasu pracy kierowców, ale również dotyczące pory nocnej, zakresu niedzieli i limitu godzin nadliczbowych. Zawarcie w regulaminie korzystniejszych zapisów niż w Ustawie o czasie pracy kierowców prowadzi do zmniejszenia obciążeń związanych z wynagrodzeniem kierowców.Pamiętaj, że jeśli Twoja firma zatrudnia mniej niż 19 pracowników to nie musisz konstruować regulaminu pracy, a wystarczy jedynie obwieszczenie.