Artykuły eksperckie

Przedsiębiorcy, którzy w swoich pojazdach posiadają tachograf nowej generacji Stoneridge SE5000-8 „Rev A”, który został sparowany z czujnikiem ruchu KITAS4 produkcji firmy Continental mogą w niektórych przypadkach wpaść w kłopoty w trakcie kontroli i zostać oskarżeni o manipulację w zapisie tachografu w przypadku kontroli. Co może spowodować taki stan rzeczy?

 

Obecnie istnieją dwa rodzaje czujników ruchu zatwierdzone do stosowania wraz z inteligentnymi tachografami, są to modele, TACH3 i KITAS4 wykonane zgodnie z normą ISO 16844-3, która określa wymagania dla czujnika
TACH3 • SE5000-8 „Rev A” Obsługa TACH3 została wykonana zgodnie z normą ISO 16844-3.
KITAS4 • SE5000-8 „Rev A” Obsługa KITAS4 została dokonana zgodnie ze specyfikacją ISO 16844-3 z dodatkowymi danymi określonymi oddzielnie.

Omawiany błąd X35 pojawia się w pojazdach wyposażonych w tachograf Stoneridge SE5000-8 i czujnik ruchu Continental Kitas 4.0
W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu, np. odłączenia akumulatorów, Tachograf Stoneridge SE5000-8 zarejestruje przerwy w zasilaniu – kod „! 08”. Po przywróceniu zasilania i wyłączeniu komunikatu „! 08” komunikacja z KITAS 4,0 może zatrzymać się na „x” minut, zwykle są to 2 minuty. Czas trwania zależy od funkcjonalności KITAS 4,0. Wtedy tachograf zarejestruje błąd komunikacji z czujnikiem ruchu oznaczony jako „x35”, który zostanie zapisany w tachografie.

Po ponownym włączeniu transmisji danych SE5000 wyświetli błąd czujnika ruchu „x35”. Błąd „x35” będzie przechowywane z czasem trwania, na ile minut komunikacja została zatrzymana.

 

CO JEST POWODEM WYGENEROWANIA TAKIEGO BŁĘDU?
W niektórych przypadkach, gdy pojazd nie jest w ruchu, a urządzenie rejestrujące jest w stanie hibernacji, w systemie KITAS4 i SE5000 Rev „A” może wystąpić problem w komunikacji pomiędzy przyrządem rejestrującym, a czujnikiem ruchu.

 

KIEDY BŁĄD X35 MOŻE ZOSTAĆ WYGENEROWANY?
Poniższe trzy zdarzenia są typowymi przykładami, które mogłyby sporadycznie aktywować błąd x35, gdy pojazd nie jest w ruchu:
1. Połączenie tachograf / czujnik
Przerywane połączenie kablowe między tachografem i czujnikiem ruchu. Ten błąd nie jest powszechny i prawdopodobnie pojawiłby się również podczas prowadzenia pojazdu.
2. Inspekcja warsztatowa
Podczas kontroli systemu w warsztacie kabel czujnika jest odłączany do kontroli i testu, dlatego zasilanie czujnika jest przerywane. Spowoduje to, że KITAS 4.0 wejdzie w „stan kary” na określony czas. W rezultacie po ponownym połączeniu SE5000-8 ustawi kod błędu x35 jako aktywny, ponieważ KITAS 4.0 nie odpowiada na żądanie komunikacji zgodnie z oczekiwaniami. Gdy tylko KITAS 4.0 powróci ze „stanu kary”, co najmniej 2 minuty po ponownym połączeniu, komunikacja zostanie przywrócona. Nie ma to wpływu na funkcjonalność i integralność systemu.
3. Hibernacja urządzenia rejestrującego (tryb uśpienia)
W rzadkich przypadkach, gdy sprzęt rejestrujący znajduje się w stanie hibernacji, SE5000-8 i KITAS 4.0 mają problemy z komunikacją. Powoduje to stan kary czujnika i SE5000-8 ustawi kod błędu x35 na aktywny, gdy będzie próbował wznowić komunikację przy włączeniu zapłonu. Komunikacja zostaje przywrócona, a błąd dezaktywowany, ale pozostanie w pamięci SE5000-8, co jest widoczne na wydruku technicznym jako błąd x35 o czasie trwania 0h00min. Nie ma to wpływu na funkcjonalność i integralność systemu.

 

JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE WYGENEROWANIA BŁĘDU X35?
Konsekwencją wygenerowania błędu x35 może być podejrzenie kontrolującego, że doszło do manipulacji zapisów w tachografie. Co kontrolujący powinien zrobić? Przede wszystkim należy zbadać czy przerwy w zasilaniu są zgodne z normalnymi procedurami przerwy w zasilaniu lub z przerwą powstałą w wyniku nie wybudzenia czujnika ruchu ze stanu hibernacji.
Przede wszystkim należy sprawdzić, czy następujące zdarzenia miały miejsce aby ustalić czy wynikiem błędu „x35” jest nieprawidłowe funkcjonowanie połączenia tachograf – czujnik ruchu, czy jest to wynikiem manipulacji.
1. Pojazd nie porusza się
2. Wydruk zdarzeń i usterek: czas trwania błędu „x35” jest maksymalny 00h 02 min.
Przykład nr 1: „x35” czas trwania to 1 minuta, brak karty kierowcy w urządzeniu
Przykład nr 2: „x35” trwa 0 minut, karta kierowcy w jednostce
3. przerwa w zasilaniu: brak przerwania zasilania kończącego się bezpośrednio przed błędem „x35”.
Funkcjonalność i integralność systemu nie ma wpływu, jeśli istnieją dowody na „x35” opisane w pkt 1), 2) i 3) powyżej. W konsekwencji oznacza to:
• Brak niewłaściwego działania kierowcy.
• Brak problemów z utratą danych lub integralności danych

 

JAKIE JEST ROZWIĄZANIE TEGO PROBLEMU?
Aby zapobiec wystąpieniu zdarzenia x35 w SE5000-8, należy wyłączyć hibernację systemu w tachografie. Można to zrobić, uruchamiając aplikację na tablecie warsztatowym Optimo2. Należy wykonać to w zatwierdzonym warsztacie. Z uwagi na zapisanie błędu i/lub błędów x35 w pamięci tachografu, zaleca się zrobienie, po wyłączeniu opcji hibernacji, ponownej kalibracji tachografu.