Rozliczanie kierowców

Podstawowym elementem kontrolowanym przez inspektorów pracy jest prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy zatrudnionych w firmie kierowców.

Rzetelna ewidencja powinna zawierać szczegółowe informacje na temat przepracowanego czasu pracy, ilości godzin nadliczbowych i dyżuru oraz godzin pracy wykonywanej w porze nocnej. Raport ewidencji czasu pracy kierowcy jest podstawą wyliczenia wynagrodzenia Twoich pracowników.

 

W naszej ofercie znajdują się nie tylko gotowe rozwiązania, ale również oferujemy Państwu specjalistyczną wiedzę prawniczą oraz praktyczną dostosowaną do realiów prowadzenia działalności gospodarczej w polskich warunkach.

 

W zakres usług rozliczania czasu pracy kierowców wchodzi:

  • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców w oparciu o dane cyfrowe lub wykresówki, ręczne wpisy, karty drogowe, listy obecności itp..
  • Raporty związane z naruszeniami kierowców w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz czasu pracy kierowcy.
  • Przygotowanie druków kar dyscyplinarnych dla kierowców.
  • Rozliczanie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych – wraz ze szczegółowym raportem.
  • Rozliczanie płacy minimalnej dla poszczególnych krajów, gdzie wypłacenia minimalnego wynagrodzenia jest wymagane, wraz ze szczegółowymi raportami.
  • Rozliczenie wynagrodzenia kierowcy zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa składniki.

Skonsultuj
czy ta oferta jest odpowiednia dla Twojej firmy