Szkolenia z przepisów dot. czasu pracy kierowcy i obsługi tachografów

Nasza firma oferuje szkolenia skoncentrowane na tematyce czasu pracy kierowców, adresowane do osób pracujących w branży transportowej, takich jak właściciele firm transportowych, pracownicy działów kadrowych i księgowych w firmach transportowych oraz kierowcy zawodowi. Od 2006 roku stale poszerzamy zakres naszych szkoleń, dostosowując się do potrzeb naszych Klientów, co cieszy się dużym zainteresowaniem. Wszystkie nasze szkolenia zawierają najnowsze informacje zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Pakietu Mobilności.

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty obsługi tachografów analizując ich analogową i cyfrową wersję. Ponadto omawiamy obowiązki i odpowiedzialność kierowcy związane z prawidłowym stosowaniem norm czasu pracy kierowców, jak również kwestie prawne i karne związane z tym tematem. Nasze szkolenia odbywają się regularnie, zazwyczaj w soboty, aby umożliwić udział osobom zatrudnionym w transporcie drogowym. Organizujemy je zarówno w siedzibie Tacholab, jak i w siedzibie klienta, przy minimalnej wymaganej liczbie uczestników. Dojazd do klienta jest dodatkowo płatny.

Jeśli jesteś zainteresowany/a, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, aby dowiedzieć się więcej o harmonogramie szkoleń oraz możliwości zorganizowania ich w Twojej firmie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16. Zapraszamy do współpracy!

Wszystkie nasze szkolenia zawierają wiedzę zgodną z aktualnymi przepisami dotyczącymi Pakietu Mobilności.

Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowcy - szkolenia tacholab 2

POZNAJ HARMONOGRAM SZKOLEŃ

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI OBSŁUGI TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH I CYFROWYCH

 

 • Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych
 • Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
 • Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
 • Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna

CZAS JAZDY, PRZERW I ODPOCZYNKÓW KIEROWCÓW

 

 • Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
 • Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 • Maksymalny czas dziennego prowadzenia
 • Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD
 • Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
 • Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
 • Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
 • Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę, czy nie?
 • Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi
 • Odpoczynek w załodze
 • Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku
 • Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
 • Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków
 • Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
 • Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
 • Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD
 • Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
 • Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
 • Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
 • Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
 • Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
 • Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
 • Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo

EWIDENCJA, ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW I PŁACA MINIMALNA

 

 • Ustawa o czasie pracy kierowców
 • Regulacje kodeksu pracy i dyrektywa 2002/15 WE
 • Charakterystyka systemów czasu pracy
 • Maksymalny plan pracy w systemie równoważnym
 • Okresy rozliczeniowe kierowców
 • Czy trzeba konstruować harmonogram czasu pracy kierowcy?
 • Różnice w wymaganych odpoczynkach w Rozporządzeniu 561/2006 oraz w ustawie o czasie pracy kierowców
 • Doba pracownicza i podstawowe zasady konstruowania ewidencji
 • Czy ITD kontroluje czas pracy i czas pracy nocą?
 • Rodzaje godzin nadliczbowych
 • Kiedy nadliczbowe 100%, a kiedy 50%
 • Limit godzin nadliczbowych w roku
 • Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych i dyżurów
 • Praca w dni wolne od pracy oraz praca w święta i niedziele. Zasady wynagradzania
 • Wnioski o rekompensatę
 • Składniki wynagrodzenia kierowców
 • Wynagrodzenie od przejechanego dystansu, tonażu a ustawodawstwo polskie i unijne
 • Przykładowe rozliczenia wynagrodzenia kierowcy
 • Zasady przygotowania dokumentacji
 • Sposoby rozliczania płacy minimalnej dla kierowców

Nasze szkolenia odbywają się cyklicznie, zazwyczaj w dni wolne od pracy w transporcie drogowym, czyli w soboty. Szkolenia organizowane są w siedzibie Tacholab, a także w siedzibie firmy klienta. W celu zorganizowania szkolenia w siedzibie klienta wymagane jest zebranie określonej, minimalnej ilości osób. Dojazd do siedziby klienta jest odpłatny.

Proszę o kontakt
w sprawie szkolenia