tacholab06 e1711862471366

Przygotujemy Twoją firmę do kontroli PIP i ITD. Zabezpieczymy przed ewentualnymi roszczeniami pracowników. Ubezpiecz się już dzisiaj!

Audyt jest rozwiązaniem, które zagwarantuje Ci indywidualną  analizę prawidłowości dotychczas prowadzonych działań jak i wdrożenie nowych strategii pozwalających zoptymalizować i usystematyzować proces dokumentowania i rozliczania Twojej firmy i pracowników.

W skład audytu wchodzą:

Teczki osobowe:

 • Analiza dotychczasowej dokumentacji
 • Selekcja zgromadzonej dokumentacji wg obowiązujących przepisów (Sekcja A, B, C, D), szczegółowy spis treści
 • Przygotowanie wzorów oświadczeń niezbędnych dla danej grupy zawodowej
 • Kontrola poprawności i ważności kwalifikacji kierowców,
 • Zgłoszenia do pracy na terenie krajów objętych takim obowiązkiem

Dokumentacja firmowa

 • Analiza wewnętrznych dokumentów firmowych (regulaminy/obwieszczenia, umowy)
 • Analiza dotychczasowych rozliczeń czasu pracy kierowców
 • Weryfikacja dokumentacji związanej z pojazdami firmowymi (ważność licencji, wpisów, zezwoleń, kalibracji)
 • Analiza reputacji przedsiębiorstwa
 • Analiza poprawności pobranych danych z tachografów i kart kierowców (podpisy cyfrowe i odstępy czasowe między plikami)
 • Analiza potencjalnych naruszeń w zakresie manipulacji zapisów na karcie lub tachografie
 • Rozliczenie czasu pracy za okres ostatnich 3 miesięcy
 • Przejdziemy razem z Tobą przez cały proces, gwarantując Ci kompleksowy i niezawodny sposób
na zarządzanie firmą transportową.

Po audycie nie zostajesz sam!

W naszej ofercie znajduje się również kompleksowa usługa poaudytowa. Gwarantujemy wsparcie w całym procesie wdrażania nowych strategii.

Skonsultuj
czy ta oferta jest odpowiednia dla Twojej firmy