Artykuły eksperckiePrzekraczanie granic

Przejdź do konkretnego kraju, by sprawdzić regulacje:

  1. Holandia
  2. Szwajcaria
  3. Norwegia
  4. Austria
  5. Litwa
  6. Łotwa
  7. Belgia
  8. Czechy
  9. Słowacja
  10. Włochy
  11. Hiszpania
  12. Francja
  13. Wielka Brytania
  14. Irlandia
  15. Niemcy

1. Holandia

Na terytorium Królestwa Niderlandów do 20.04.2021 roku obowiązuje godzina policyjna. Oznacza to, że wszyscy są zobowiązani do nieopuszczania swoich domów i mieszkań między 22:00 a 4:30. Zakaz ten nie dotyczy:

Jeżeli w tym czasie zachodzi konieczność opuszczenia domu, fakt ten należy odpowiednio udokumentować oraz posiadać przy sobie stosowny formularz. Deklaracja pracownika oraz deklaracja pracodawcy nie jest wymagana dla kierowców odpowiedzialnych za transport pasażerski. W przypadku kierowców międzynarodowych, którzy wykonują swoją pracę podczas godziny policyjnej, wystarczy okazanie listu przewozowego. W innych sytuacjach kierowcy ciężarówek muszą mieć przy sobie oświadczenie pracodawcy oraz oświadczenie osobiste (pracownika).

Uwaga: Od 16 marca 2021 roku z obowiązku wykonania szybkiego testu zwolnieni są kierowcy ciężarówek, którzy przeprawiają się promem z Wielkiej Brytanii do Holandii. Zwolnienie obowiązuje w przypadku, kiedy pobyt w Wielkiej Brytanii trwał krócej niż 48 godzin. Dodatkowo kierowcy nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu PCR oraz nie musza odbywać kwarantanny.

Aktualizacja: W Holandii od 28.04.2021 od godz.4:30 przestanie obowiązywać godzina policyjna. Kierowcy wykonujący międzynarodowe operacje transportowe pomiędzy 22:00 -04:30 są zwolnieni z obowiązku posiadania: Oświadczenia pracodawcy oraz deklaracji własnej dot. zwolnienia z godziny policyjnej.

2. Szwajcaria

Od 22 marca 2021 roku Szwajcaria uznaje Polskę za kraj o wysokim ryzyku, dlatego też osoby przybywające do Szwajcarii są zobowiązane posiadać negatywny wynik testu na COVID-19 (test PCR, wykonany na 72h przed przekroczeniem granicy), a także poddać się kwarantannie. Przed przyjazdem do kraju powinny one również dokonać elektronicznej rejestracji. Można zrobić to na stronie:  https://swissplf.admin.ch/home. Ponadto, konieczne jest także zgłoszenie swojego przyjazdu odpowiednim władzom kantonalnym.

Uwaga: Z wyszczególnionych wyżej wymogów zwolniono kierowców zawodowych wykonujących transport towarowy lub pasażerski. Dotyczy to tranzytu, a także tranzytu przejazdu przez granicę Szwajcarii z zamiarem przebywania w tym państwie, jednak nie dłużej niż 24 godziny.

Aktualizacja: Osoby przybywające do Szwajcarii z obszarów lub krajów objętych wysokim ryzykiem muszą przejść kwarantannę. Obowiązująca od 21.04.2021 lista państw i regionów objętych wysokim ryzykiem:

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html

3. Norwegia

Dnia 29 stycznia 2021 roku Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w tym kraju (folkeregistrert som bosatt i Norge’). W tym zakresie obowiązują jedynie nieliczne wyjątki.

Od tego czasu otwarto granice dla osób dojeżdżających codziennie do pracy w Norwegii ze Szwecji i Finlandii.

1 kwietnia  2021 roku Szwecja zniosła ograniczenie wjazdu dla osób podróżujących z Norwegii. Oznacza to, że możliwy jest tranzyt przez Szwecję do Polski. Należy jednak posiadać przy sobie negatywny wynik testu, wykonany nie wcześniej niż na 48h przed wjazdem do Szwecji. Zwolnienie z wykonania testu dotyczy m.in. pracowników branży transportowej.

Aby wjechać do samej Norwegii, konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na COVID-19, wykonanego na 24 godziny przed przybyciem do kraju. Norwegia honoruje testy PCR oraz antygenowe. Zaświadczenie musi być sporządzone w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

Uwaga: Z obowiązku posiadania i przedstawienia testu są zwolnieni kierowcy zawodowi. Nie musza również odbywać obowiązkowej kwarantanny. Powinni jednak dokonać rejestracji elektronicznej poprzez stronę https://reg.entrynorway.no/, jednak nie wcześniej niż 72h przed wjazdem.

4. Austria

Czwarte austriackie rozporządzenie o środkach zabezpieczających COVID-19 weszło w życie 8 lutego 2021 roku i obowiązuje do 25 kwietnia 2021 roku. Jak na tę chwilę odbywa się transport międzynarodowy do tego kraju? Co należy wiedzieć podczas przekraczania granicy?

Przyjazd do Austrii z jednego z krajów podwyższonego ryzyka (na liście tej znajduje się również Polska) wymaga: zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego negatywny wynik testu albo negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wydanego w języku niemieckim lub angielskim. Austria honoruje test PCR lub w formie antygenowej. Co ważne, badania lub testy PCR zezwalają na wjazd do Austrii przez 72 godziny od chwili pobrania próbki, natomiast badania lub testy antygenowe uprawniają na pobyt w tym kraju przez 48 godzin od chwili pobrania próbki. Na osoby przyjeżdżające do Austrii z krajów podwyższonego ryzyka nałożona jest ponadto 10-dniowa kwarantanna. Muszą one również dokonać elektronicznej rejestracji, nie wcześniej niż na 72h przed przyjazdem.

Uwaga: Zwolnienie ze wszystkich powyższych obowiązków dotyczy m.in. osób przejeżdżających z państw bezpiecznych, kierowców transportu towarowego i pasażerskiego (nawet jeżeli przybywają z państw podwyższonego ryzyka), tranzytu kierowców transportu towarowego i pasażerskiego. Pełna listę uwzględniającą wyjątki można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie

Kierowcy transportu towarowego lub pasażerskiego, jeśli podróżują przez Austrię w tranzycie, mogą przekroczyć granicę tego kraju tylko jeśli spełnią warunki wjazdu z Austrii do kolejnego państwa.

Całe austriackie rozporządzenie w sprawie wjazdu COVID-19 nie ma zastosowania do osób wjeżdżających do kraju, jeżeli ich wjazd ma na celu utrzymanie przepływu towarów i ludzi (nawet jeśli nie pochodzą z kraju bezpiecznego epidemiologicznie). Nie ma również wymogu rejestracji. Zwolnienie te dotyczy także osób, które np. dojeżdżają prywatnym samochodem do miejsca pracy w Austrii, gdzie pracują nad utrzymaniem przepływu towarów i osób. Ten fakt musi jednak zostać uwiarygodniony.

Aktualizacja: Od 19 maja Austria luzuje obostrzenia. Obowiązywać będzie podział na 3 grupy według licznika ECDC (dot. liczby przypadków z ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców)

– z krajów objętych kolorem ciemno czerwony do Austrii mogą wjechać osoby z wykonanym testem, ozdrowieńcy, osoby które się zaszczepiły oraz obowiązuję ich kwarantanna,

– z krajów objętych kolorem czerwonym do Austrii mogą wjechać osoby które wykonały test, zaszczepiły się lub są ozdrowieńcami (nie obowiązuję ich kwarantanna),

– z krajów objętych kolorem zielonym wjazd do Austrii jest wolny.

Poniżej link do mapy dot. poziomu ryzyka w regionach w Europie (aktualizowana co czwartek)

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

5. Litwa

Pracownicy firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, przekraczając granicę z Litwą, nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu na COVID-19, pod warunkiem, że ich pobyt w tym kraju nie przekracza 72h.

Uwaga: Pracownicy tych firm powinni jednak pozostać w izolacji oraz unikać kontaktu z innymi osobami, od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, nie dłużej niż przez 10 dni. Wyjątkiem są tu przewoźnicy, zatrudnienie w międzynarodowym transporcie drogowym, którzy przybywają na Litwę na kilka godzin.

Każda z osób, która planuje udać się na Litwę, jest także zobowiązana do zarejestrowania się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego. Ankietę znajdziemy pod adresem: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

6. Łotwa

Do 06.04.2021 w kraju tym obowiązuje stan nadzwyczajny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki Łotewskiej nr 360  „Środki bezpieczeństwa epidemiologicznego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19” zawodowi kierowcy ciężarówek są zwolnieni z obowiązku wykonania testu na COVID-19, gdy zostanie spełniony jeden z dwóch wskazanych warunków:

 1. Przewoźnik wykonujący obowiązki służbowe, w tym prace związane z załadunkiem i rozładunkiem, opuści Łotwę w ciągu 72 godzin od wjazdu. Po przekroczeniu tego czasu kierowca musi wykonać test w tym kraju.
 2. Czas pobytu przewoźnika w jednym z państw stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego nie przekroczył 72 godzin w ciągu ostatnich 14 dni. Aktualna lista takich państw znajduje się na stronie: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.

W innych przypadkach zawodowi kierowcy ciężarówek są zobowiązani posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 72h przed przyjazdem do kraju. Przy wjeździe do Łotwy ważne są tylko testy PCR (CRK).

Po przekroczeniu granicy przewoźnicy są również zobowiązani do przestrzegania następujących środków ostrożności: zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, ograniczenia kontaktu z innymi osobami, zachowania ostrożności podczas pracy, nienarażania się na ryzyko infekcji.  

Kierowcy zawodowi pozostają ponadto zwolnieni z obowiązku kwarantanny.

Uwaga: Osoby świadczące usługi transportowe, podobnie jak wszyscy przybywający na Łotwę, musza wypełnić ankietę, którą można pobrać ze strony: covidpass.lv oraz przy przekraczaniu granicy pokazać straży otrzymany kod QR. Formularz należy wypełnić nie wcześniej niż 48 godzin przed przejazdem przez granicę.

7. Belgia

Pracownicy sektora transportowego lub dostawcy usług transportowych od 8 marca 2021 nie są zobowiązani do wypełnienia Formularza Lokalizacji Pasażera (PFL). Zwolnienie odnosi się do załadunków, rozładunków, a także tranzytu. Posiadanie takiego formularza nie jest konieczne jedynie wtedy, gdy pobyt na terenie Belgii nie przekracza 48h.

Osoby zajmujące się przewozem osób powinny żądać od pasażerów okazania dowodu wypełnienia formularza PFL. W przypadku jego braku są zobowiązane do odmowy wpuszczenia takiej osoby na pokład.

Kierowcy wciąż muszą jednak posiadać przy sobie oświadczenie honorowe, w którym wskazuje się powód pobytu w Belgii. Dostępne tutaj: https://travel.info-coronavirus.be/fr/voyage-essentiel.

W godzinach od 00:00 do 5:00 (Flandria) oraz 22:00 do 6:00 (Bruksela i Walonia) obowiązuje godzina policyjna. Przemieszczanie się w tym czasie jest zabronione, z wyjątkiem nagłych przypadków zdrowotnych, wykonywania obowiązków służbowych oraz przemieszczania się między domem a pracą. Przepisy nie nakładają na przewoźników obowiązku posiadania specjalnego dokumentu, jednakże stosowne zaświadczenie może ułatwić nam udokumentowanie takiej potrzeby. Przykładowe formularze znajdziemy na stronie: https://febetra.be/belgie/.


8. Czechy

Najnowsze regulacje dotyczące wjazdu na teren Czech obowiązują od 22.03.2021 roku. Polska została sklasyfikowana jako kraj o najwyższym poziomie ryzyka zakażenia koronawirusem. Wciąż jednak możliwy jest wjazd do tego kraju na okres wynoszący maksymalnie 12 godzin w jednym z pilnych celów:

• Zdrowotnym
• Rodzinnym
• Urzędowym
• Zawodowym

Pracownicy transportu międzynarodowego muszą posiadać przy sobie dokument wskazujący powód przyjazdu (certyfikat dla personelu transportu międzynarodowego). Jest od dostępny pod wskazanym adresem: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx. Nie mają jednak obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego, wykonania testu RT-PCR na obecność COVID-19 oraz poddania się kwarantannie.

Od 21:00 do 5:00 obowiązują ograniczenia w swobodnym przepływie ludności. Wyszczególnienie wyjątków wraz z potrzebnymi deklaracjami znajduje się tutaj: https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/narizeni-omezeni-pohybu.

Zgodnie z informacjami z dnia 28.03.2021 roku, przewidziano również zniesienie obowiązku przedstawiania negatywnych wyników testu na COVID-19 kierowcom w transporcie międzynarodowym, przyjeżdżającym z Czech do Republiki Federalnej Niemiec. Nakaz ten obowiązywał od 14.02.2021. Zmiana jest wynikiem usunięcia Republiki Czeskiej z listy najbardziej ryzykownych krajów z mutującym wariantem wirusa.

9. Słowacja

Od 01.10.2020 roku do 28.04.2021 roku na Słowacji obowiązuje stan nadzwyczajny.

Od 17.02.2021 roku obywatele polscy wjeżdżający na teren tego kraju podlegają bezwzględnej kwarantannie, trwającej 14 dni. Wymagana jest także rejestracja na wskazanej stronie internetowej: http://korona.gov.sk/ehranica.

Uwaga: Zwolnieni z kwarantanny podlegają m.in.:

• kierowcy transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów
• piloci i załogi statków powietrznych
• maszyniści i obsługa transportu kolejowego

Kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym są również zwolnieni z posiadania i przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR. Powinni jednak przestrzegać wszystkich obostrzeń obowiązujących w tym kraju.

Zgodnie z treścią Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 130/2021 z dnia 19 marca 2021 r.: członkowie załogi pojazdów realizujących transport towarów, kierowcy autokarów i autobusów, piloci, członkowie załóg statków powietrznych i inni członkowie personelu lotniczego, członkowie załóg w transporcie wodnym śródlądowym, maszyniści i inni pracownicy obsługi transportu kolejowego są również uprawnieni do przekraczania granicy Republiki Słowackiej innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia, sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego.

Aktualizacja: Do 28 maja 2021 został przedłużony stan nadzwyczajny.

10. Włochy

We Włoszech przedłużono stan wyjątkowy. Trwa on do 30.04.2021.

Obowiązek wykonania testów, wypełnienia formularza oraz odbycia kwarantanny jest uzależniony od kategorii państwa, z którego przybywamy (kategorie A-E, Polska znajduje się obecnie w kategorii C).

Osoby przybywające do Włoch z udowodnionych przyczyn m.in. zawodowych nie muszą odbywać kwarantanny ani przedstawiać testu na koronawirusa, pod warunkiem, że ich pobyt w tym kraju będzie nie dłuższy niż 120h.

Kierowcy są zobowiązani do posiadania uzupełnionego oświadczenia: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf. Druk ten należy przechowywać w pojeździe. Powinni oni także zgłosić swój wjazd do kraju do przychodni lokalnej, właściwej dla miejsca pobytu. Można zrobić to telefonicznie lub drogą e-mailową.

Od 22:00 do 5:00 na terenie całych Włoch obowiązuje godzina policyjna. W tym czasie przemieszczanie się jest dozwolone jedynie w uzasadnionych przypadkach:

• związanych z wykonywaną pracą
• w sytuacji wyższej konieczności
• przy powrocie do miejsca zamieszkania/pobytu
• przy nagłych zdarzeniach

Wymagane jest także posiadanie uzupełnionego i podpisanego oświadczenia: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
W przypadku transportu osób obowiązują następujące ograniczenia:

• Maksymalne wypełnienie pojazdu wynosi 50%
• W jednym rzędzie nie może być więcej niż 2 pasażerów (w przypadku pojazdów przewożących 6 lub więcej osób)
• Maseczki są obowiązkowe, a kierowca musi posiadać odpowiednie środki ochronne. Miejsce obok niego nie może być zajęte.

Ograniczeń tych nie stosuje się w odniesieniu do małżonków, osób mieszkających razem lub utrzymujących stałe relacje.

Uwaga: Włochy są obecnie podzielone na cztery strefy: białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną, dlatego też przed przejazdem do kraju należy zawsze zapoznać się z obostrzeniami regionalnymi i lokalnymi.

Aktualizacja: Stan wyjątkowy przedłużony do 31 lipca 2021 r.

11. Hiszpania

Na terenie Królestwa Hiszpanii do 9 maja 2021 obowiązuje stan alarmowy.
W Hiszpanii pomiędzy godziną 23:00 a 6:00 obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się.

Wyjątki dotyczą:

• Wizyty lekarskiej
• Wykonywania obowiązków służbowych, zawodowych, biznesowych
• Zakupu lekarstw, środków sanitarnych
• Opieki nad osobami starszymi lub małoletnimi
• Stanu wyższej konieczności, nagłych przypadków
• Powrotu do miejsca stałego pobytu/zamieszkania

Zgodnie z uaktualnioną listą z dnia 29.03.2021 obowiązującą do 11.04.2021 Polska uznawana jest za kraj ryzyka, dlatego też osoby przybywające do Hiszpanii są zobowiązane przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany w czasie 72h przed przyjazdem. Testy uznawane w tym kraju to: PCR (RT-PCR), TMA, RT-LAMP. Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania są z nich zwolnione dzieci do 6 r.ż. oraz osoby w tranzycie.

Na obecną chwilę nie ma podanych informacji odnoszących się do konieczności posiadania odpowiednich zaświadczeń lub formularzy w przypadku osób wykonujących transport międzynarodowy.

12. Francja

W obliczu kolejnej fali zachorowań coraz to więcej państw europejskich wprowadza nowe regulacje dotyczące przekraczania granic oraz przemieszczania się. Zalecenia te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz troskę o zdrowie i życie nie tylko swoich obywateli, ale również wszystkich Europejczyków. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje oraz zmiany odnoszące się bezpośrednio do branży transportowej, dla osób, które przekraczają granicę z Francją.

Pierwsza duża zmiana dotyczy kierowców wykonujących transport międzynarodowy, wjeżdżających z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Od 23 marca 2021 po przekroczeniu granicy z Francją nie muszą oni okazywać testów na COVID-19, bez względu na długość ich pobytu w tych krajach.

Od 8 marca 2021 kierowcy płynący promami bezpośrednio z Irlandii również nie muszą przedstawiać negatywnych wyników testów.

Wszyscy kierowcy wykonujący międzynarodowe usługi transportowe podczas wjazdu na teren Francji powinni posiadać specjalny certyfikat „certificat européen”, zawierający informacje o kierowcy oraz jego pracodawcy (firmie przewozowej). Dostępny tutaj: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux.

Uwaga: Kierowcy wykonujący międzynarodowy transport są zwolnieni z obowiązku poddania się testom na obecność koronawirusa. Nie jest również wymagane odbycie kwarantanny ani przeprowadzenie dodatkowych badań i testów.

W 19 francuskich departamentach obowiązuje obecnie częściowy lock-down. Godzina policyjna została przesunięta z 18:00 na 19:00 i trwa do godziny 6:00. W tym czasie przewoźnicy są zobowiązani do posiadania specjalnych zaświadczeń, które dokumentują i potwierdzają wykonywanie podróży służbowej. W przypadku kierowców zatrudnionych oświadczenie wypełnia pracodawca. Jest ono dostępne pod adresem: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Kierowcy samozatrudnieni, którzy prowadzą działalność na własny rachunek, są zobowiązani posiadać „wyjątkowe świadectwo podróży”. Znajdziemy je na stronie wskazanej powyżej (możliwość wypełnienia online).

Niezastosowanie się do środków wymienionych w punkcie 4 jest zagrożone karą grzywny w standardowej wysokości 135 euro z możliwością podwyższenia do 375 euro w przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu. Przy powtórnym naruszeniu grzywna ta wynosi 200 euro (z możliwością podwyższenia do 450 euro).

13. Wielka Brytania

Od 15 lutego 2021 roku wszystkie osoby przybywające do Anglii drogą morską, lotniczą lub pociągiem są zobowiązane przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany do 72h przed planowanym terminem przyjazdu. Co więcej, muszą one wykonać ponowne testy, odpowiednio w drugim i ósmym dniu po przyjeździe (testy zamawia się na internetowym brytyjskim portalu rządowym przed przyjazdem do kraju).

Wymagania te nie dotyczą jednak m.in. kierowców ciężarówek przewożących towary, a także załóg promów, pociągów, czy samolotów. Kierowcy zawodowi są również zwolnieni z obowiązku 10-dniowej kwarantanny. Więcej informacji  znajduje się na stronie: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors. Zwolnienie z obowiązku izolacji oraz wykonywania ponownych tekstów ma miejsce tylko wtedy, gdy w ciągu ostatnich 10 dni przewoźnik nie przebywał w jednym z państw z czerwonej listy.

Uwaga: od 6 kwietnia 2021 roku kierowcy ciężarówek, jeśli przebywają w Anglii więcej niż 2 dni są zobowiązani do wykonania testu LFD w 2, 5 i 8 dniu po przyjeździe. Jeśli podróżują codzienne, test ten musi być wykonywany przynajmniej raz na 3 dni.

Więcej informacji: https://www.gov.uk/find-covid-19-lateral-flow-test-site.

Kierowcy ciężarówek muszą dokonać rejestracji online i przy przekraczaniu granicy posiadać dokument, potwierdzający wykonywanie przez nich obowiązków służbowych (np. pismo pracodawcy, list przewozowy). Konieczne jest także wypełnienie Formularza Lokacyjnego, najwcześniej na 48h przed planowanym przyjazdem. Jest on dostępny tutaj: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk.
Podczas pobytu w Anglii kierowcy powinni pozostawać w izolacji. Mogą opuścić swoją kabinę z ważnych powodów takich jak:

• Jedzenie
• Szukanie pomocy medycznej i doraźnej
• Korzystanie z urządzeń do mycia
• Upewnienie się, że pojazd i ładunek są zdatne do ruchu drogowego

Jeśli w kabinie nie ma miejsc do spania, kierowca może zatrzymać się w hotelu lub pensjonacie.

14. Irlandia

Pracownicy transportu międzynarodowego (przewoźnicy, kierowcy ciężarówek, członkowie załóg statków morskich i powietrznych) w trakcie wykonywania obowiązków służbowych są zwolnieni z obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu na COVID-19 oraz odbycia kwarantanny.
Poniżej umieszczamy adres do strony zawierającej listę punktów wykonywania testów dla kierowców ciężarówek na terenie Irlandii: https://www.gov.pl/web/irlandia/punkty-wykonywania-testow-na-covid-19-dla-kierowcow-ciezarowek.

15. Niemcy

Regulacje dla przewoźników podróżujących do Niemiec.

Lista obszarów ryzyka obejmuje:

 • Grupa 1 – obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa
 • Grupa 2 – obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń
 • Grupa 3 – obszar podwyższonego ryzyka

Ostatnia aktualizacja listy odbyła się 28 marca 2021 roku. Wykaz państw jest dostępny na stronie:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html.

Zgłoszenie wjazdu oraz testy dla przewoźników z Polski

Polska od 21 marca 2021 roku jest uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku, związanym z dużą ilością zakażeń (grupa 2). W związku z tym, kierowcy zawodowi oraz pracownicy firm transportowych są zobowiązani do zgłaszania wjazdu na teren Niemiec. Można zrobić to na stronie https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Osoby pochodzące z państw należących do grupy 2, jeżeli przekraczają granice, muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec. Wyjątki odnoszą się do:

Osób przejeżdżających przez Niemcy w tranzycie
Osób przejeżdżających wcześniej przez Polskę w tranzycie

Przewoźników zawodowych, przewożących towary, dobra lub ludzi
Specjalnych zwolnień wydawanych przez władze lokalne

Zgodnie z wymaganiami Instytutu Roberta Kocha, aktualne wymogi testowe spełniają testy:

 • PCR,
 • LAMP,
 • TMA
 • szybkie testy antygenowe

W ostatnim przypadku muszą być one jednak zgodne z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Test należy zachować przez ok. 10-14 dni. Wynik musi być sporządzony w języku angielskim, niemieckim lub francuskim. Polskie testy są uznawane pod warunkiem ich przetłumaczenia.

Obowiązek posiadania negatywnego testu, wykonanego najwcześniej na 48h przed wjazdem do kraju dotyczy również osób podróżujących z państw zaliczanych do grupy 1 (obszary o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami). Wymogi i przepisy dotyczące kwarantanny są regulowane indywidualnie przez kraje związkowe. Co do zasady, obowiązek kwarantanny jest nałożony na wszystkie osoby, które przekraczają granicę niemiecką, a w okresie 10 dni przed wjazdem przebywały na obszarze ryzyka. W przypadku uzyskania drugiego, negatywnego testu (po 5 dniach) kwarantanna może się zakończyć.

Osoby odwiedzające rodziny pierwszego stopnia (rodzice i dzieci) w większości landów są zwolnione z obowiązku kwarantanny, pod warunkiem, że ich pobyt na terenie Niemiec nie przekroczył 72h.

Uwaga: Na tych samych zasadach z kwarantanny są także zwolnieni kierowcy zawodowi, jeśli ich pobyt w Niemczech przekroczy 72h.

Aktualizacja: Od 24 kwietnia wprowadzony w Niemczech „hamulec bezpieczeństwa” który ma obowiązywać w miastach i powiatach, jeśli wskaźnik nowych zachorowań w ciągu 7dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczy 100. W takim przypadku od godziny 22:00 do 5:00 nie będzie wolno opuszczać domów z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, obowiązkach zawodowych.