Aktualności transportoweTacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Słowacja wprowadza czasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania przepisów czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zajmujących się krajową i międzynarodową dostawą towarów. Zwolnienie to obowiązuje od 11 listopada 2020 r. i potrwa do 10 grudnia 2020 r.

Zwolnienie ze stosowania zasad regulacji rozporządzenia 561/06 dotyczy:

  • odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: wydłużenie  maksymalnego dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin do 11 godzin;
  • odstępstwa od art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006: wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;
  • odstępstwa od art. 6 ust. 3 rozporządzenia 561/2006: wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego okresu prowadzenia pojazdu wynoszącego 90 godzin do 96 godzin;
  • odstępstwa od art. 7 rozporządzenia 561/2006: możliwość odebrania przerwy 45-minutowej po 5 i pół godzinach jazdy;
  • odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: możliwość korzystania, w okresie trwania zwolnienia, z odpoczynku dziennego skróconego trwającego co najmniej 9 godzin.
UWAGA!
Władze Słowacji zwracają uwagę, że korzystanie z poluzowania zasad czasu jazdy i odpoczynku kierowców nie może zagrażać zdrowiu i życiu kierowców oraz wpływać na bezpieczeństwo na drodze. Pracodawcy pozostają odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i innych uczestników ruchu drogowego.