Szkolenie dla kierowców zawodowych

Świadcząc usługi Rozliczania Czasu Pracy Kierowców w branży TSL, jesteśmy niemal pewni, że najczęstszym problemem kierowców jest nieprawidłowe operowanie selektorem i problematyka  w dokonywaniu wpisów manualnych. Naruszenia  również powodowane są niewystarczającą wiedzą dotyczącą aktualnie obowiązujących przepisów prawa transportowego. Dlatego wychodzimy z rozwiązaniem, które usprawni prace kierowców, a jednocześnie zabezpieczy przedsiębiorcę przed konsekwencją kontrolną w firmie.

Ważnym punktem Szkolenia jest poruszenie tematu odpowiedzialności kierowcy w przypadku manipulacji w działaniu tachografu oraz fałszowania zapisów.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość sczytania kart kierowców, aby zweryfikować aktywności, które są zapisane do omówienia również pod kątem naruszeń i potencjalnych kar.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm transportowych, wspólnie z Ekspertami TACHOLAB opracowaliśmy praktyczny program Szkoleniowy dedykowany:

 • Zawodowym Kierowcom
 • Kierownikom Ds. Transportu
 • Dyspozytorom
 • Właścicielom firm przewozowych
Szkolenie dla kierowców zawodowych

PROGRAM PODZIELONY JEST NA 2 BLOKI TEMATYCZNE

OBSŁUGA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH I ANALOGOWYCH

 • Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
 • Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
 • Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna
 • Ćwiczenia praktyczne

CZAS JAZDY PRZERW I ODPOCZYNKÓW KIEROWCÓW

 • Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców i kiedy obowiązują?
 • Maksymalny czas dziennego prowadzenia, czas przerw w jeździe oraz czas dziennych odpoczynków
 • Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
 • Pojęcie załogi kilkuosobowej, zasady jazdy w załodze oraz konsekwencje braku załogi
 • Odpoczynek w załodze
 • Odpoczynek na promie- warunki przerwania odpoczynku
 • Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
 • Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych- analiza przypadków
 • Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
 • Praktyczne ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
 • Przykłady naliczenia kary- sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.
 • Taryfikator kar i mandatów- kto i za co płaci oraz taryfikator w innych krajach UE
 • Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
 • Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
 • Wyłączenia  zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
 • Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
 • Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo

CENA OBEJMUJE

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały merytoryczne przygotowane przez Trenera
 • Certyfikat

SZCZEGÓŁY

 • Przybliżony czas szkolenia: 8 godzin

 • Termin: 3 września

 • Szkolenie w formie on-line

Ostatnie wolne miejsca!

ILE TO KOSZTUJE?

KOSZT: 700zł/ netto

Proszę o kontakt
w sprawie szkolenia