Szkolenie: Specjalista ds. planowania i rozliczania czasu pracy kierowców

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Program jest przygotowany i prowadzony przez ekspercką kadrę praktyków
 • Przekazujemy wiedzę z rozliczania płacy sektorowej w oparciu o nowe technologie
 • Preferujemy prostą metodykę planowania pracy, łączącą Rozporządzenie 561/2006 i Ustawę o Czasie Pracy  Kierowców

Wszystkie nasze szkolenia zawierają wiedzę zgodną z aktualnymi przepisami dotyczącymi Pakietu Mobilności.

 • Obsługa tachografów analogowych i cyfrowych
 • Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych
 • Odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców
 • Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna
Szkolenia dla transportu

PROGRAM PODZIELONY JEST NA 2 BLOKI TEMATYCZNE

CZAS JAZDY, PRZERW I ODPOCZYNKÓW KIEROWCÓW

 • Jakie ustawy regulują czas pracy kierowców?
 • Kiedy kierowców obowiązuje Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?
 • Maksymalny czas dziennego prowadzenia
 • Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD
 • Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku
 • Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki
 • Załoga kilkuosobowa – kiedy jest, a kiedy nie?
 • Czy kierowcy w załodze muszą robić przerwę, czy nie?
 • Warunki jazdy w zespole kilkuosobowym oraz konsekwencje braku załogi
 • Odpoczynek w załodze
 • Odpoczynek na promie – warunki przerwania odpoczynku
 • Czas prowadzenia w tygodniu i w okresie dwóch tygodni
 • Warunki prawidłowych kolejnych odpoczynków tygodniowych – analiza przypadków
 • Warunki rekompensaty skróconego odpoczynku tygodniowego
 • Praktycznie ćwiczenia dotyczące Rozporządzenia 561/2006
 • Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD
 • Taryfikator kar i mandatów – kto i za co płaci?
 • Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy
 • Taryfikatory w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
 • Maksymalny czas pracy oraz czas pracy nocnej
 • Wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych
 • Transport na potrzeby własne, transport niehandlowy, transport niezarobkowy
 • Sposoby i narzędzia kontroli czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków przez kierowcę i przedsiębiorstwo

EWIDENCJA, ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW I PŁACA MINIMALNA

 • Ustawa o czasie pracy kierowców
 • Regulacje kodeksu pracy i dyrektywa 2002/15 WE
 • Charakterystyka systemów czasu pracy
 • Maksymalny plan pracy w systemie równoważnym
 • Okresy rozliczeniowe kierowców
 • Czy trzeba konstruować harmonogram czasu pracy kierowcy?
 • Różnice w wymaganych odpoczynkach w Rozporządzeniu 561/2006 oraz w ustawie o czasie pracy kierowców
 • Doba pracownicza i podstawowe zasady konstruowania ewidencji
 • Czy ITD kontroluje czas pracy i czas pracy nocą?
 • Rodzaje godzin nadliczbowych
 • Kiedy nadliczbowe 100%, a kiedy 50%
 • Limit godzin nadliczbowych w roku
 • Zasady rekompensowania godzin nadliczbowych i dyżurów
 • Praca w dni wolne od pracy oraz praca w święta i niedziele. Zasady wynagradzania
 • Wnioski o rekompensatę
 • Składniki wynagrodzenia kierowców
 • Wynagrodzenie od przejechanego dystansu, tonażu a ustawodawstwo polskie i unijne
 • Przykładowe rozliczenia wynagrodzenia kierowcy
 • Zasady przygotowania dokumentacji
 • Sposoby rozliczania płacy minimalnej dla kierowców

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • umiejętna optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • poprawne przygotowanie do kontroli PIP i ITD
 • praktyczna ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników
 • profesjonalna praca działu rozliczeń

SZCZEGÓŁY

 • Przybliżony czas szkolenia: 8 godzin
 • Termin: 16 grudnia, godz. 8.30
 • Szkolenie w formie on-line

ILE TO KOSZTUJE?

KOSZT: 650zł netto

Ostatnie wolne miejsca!

CENA OBEJMUJE: Udział w szkoleniu, materiały merytoryczne przygotowane przez Trenera oraz Certyfikat

Proszę o kontakt
w sprawie szkolenia