TACHOLAB Sp. z o.o., ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy
+48 32 70 70 470
+48 661 268 777
biuro@tacholab.pl
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE

Badania techniczne pojazdów, cz. 1

15/07/2019, 11:40 Media
Ostatnio głośno się zrobiło na temat badań technicznych pojazdów. A wszystko za sprawą niedawnych zmian w przepisach, a dokładniej nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne.
W wrześniu 2018 ukazała się nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która zawiera m.in. załączniki określające wysokości kar za naruszenia określonych przepisów. Znajdziemy tam kary pieniężne za naruszenia norm czasu pracy, naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, ale są tam również sankcje za niepoddanie pojazdu użytkowego (przeznaczonego do wykonywania przewozów drogowych) badaniom technicznym w wymaganym terminie. Sankcja dotyczy zarówno przewoźnika drogowego, jak również osoby zarządzającej transportem tzw. "zarządzającego”.

O badaniach technicznych możemy przeczytać w kilku aktach prawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. W myśl tych przepisów rozróżniamy trzy rodzaje badań technicznych, to jest:

  • badania okresowe,
  • badania dodatkowe,
  • badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

Okresowe badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu. Oczywiście od tej zasady ogólnej wprowadzono wyjątki. Takiemu badaniu nie podlegają m.in. nowe pojazdy, pojazdy zarejestrowane za granicą do dnia terminu ważności zagranicznego badania technicznego. Okresowe badania techniczne pojazdów przeprowadza się corocznie. Od tej zasady również są wyjątki. Jednym z takich wyjątków jest badanie techniczne autobusu, które przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy. Innym wyjątkiem jest przyczepa lekka lub pojazd zabytkowy, które nie podlegają okresowym badaniom technicznym.

Dodatkowe badania techniczne przeprowadza się w stosunku do pojazdów np. skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, bądź też dla pojazdu który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy. Dodatkowemu badaniu technicznemu podlegają również pojazdy poddane identyfikacji lub ustaleniu danych niezbędnych do jego rejestracji lub w których dokonano zmian konstrukcyjnych albo wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany i wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych; autobus, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, co do zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi, a także dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.

Badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi podlega natomiast pojazd zabytkowy.
Badania techniczne przeprowadza się na stacjach kontroli pojazdów. Tutaj z kolei rozróżniamy stacje podstawowe i stacje okręgowe.

Podoba Ci się artykuł? Polub nas!

Wasze lajki są dla nas motywacją do przygotowywana kolejnych ciekawych materiałów :)

Ostatnio dodane

20 Grudnia 2019

WESOŁYCH ŚWIĄT!!

Masz pytanie? Zadzwoń do nas:
+48 32 70 70 470 od 7:00 do 16:00
Napisz do nas

Formularz kontaktowy