Każdy kierowca musi używać własnej karty – za każdym razem, gdy używa pojazdu z cyfrowym tachografem. Kierowca może mieć tylko jedną kartę. Karta kierowcy nie może być wyciągana z tachografu cyfrowego w ciągu dnia pracy, aby umożliwić pełen zapis aktywności kierowcy.

W przypadku, gdy karta jest uszkodzona, działa niepoprawnie, jeśli zostanie skradziona lub zgubiona, należy niezwłocznie wystąpić o duplikat do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W takim przypadku kierowca może prowadzić pojazd bez używania karty, ale jest zobowiązany do wykonania wydruku z tachografu na początku i końcu swojej zmiany.

Kierowcy muszą się upewnić, czy ich karty są umieszczone w odpowiednim miejscu oraz muszą zarejestrować w tachografie kraj, w którym zaczynają i kończą dzień pracy. Wydruk ten powinien zawierać informację na temat okresów czasu zarejestrowanych przez tachograf podczas prowadzenia bez karty oraz informacji pozwalających na identyfikację kierowcy – imię i nazwisko i/lub numer karty kierowcy i/lub numer prawa jazdy.

Karta kierowcy

  • do wyłącznego użytku kierowcy;
  • jedna karta na jednego kierowcę;
  • wydawana jest imiennie i posiada unikatowy numer;
  • 5 lat ważności;
  • pojemność średnio 28 dni aktywności kierowcy.

 

Dodatkowe informacje: