Każdy kierowca, który korzysta z pojazdu wyposażonego w cyfrowy tachograf, musi koniecznie posiadać własną kartę kierowcy. Ważne jest, aby kierowca używał tylko jednej karty podczas pracy. Karta kierowcy nie może być w żaden sposób usuwana z tachografu cyfrowego podczas trwania dnia roboczego, aby zagwarantować pełną dokumentację aktywności kierowcy.

W sytuacji, gdy karta jest uszkodzona, niesprawna, zagubiona lub skradziona, należy niezwłocznie złożyć wniosek o duplikat do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W takim przypadku kierowca może prowadzić pojazd bez karty, jednak jest zobowiązany do dokonania wydruku z tachografu na początku i końcu swojej zmiany.

Kierowcy powinni regularnie sprawdzać, czy ich karty są umieszczone we właściwym miejscu oraz zarejestrować w tachografie kraj, w którym rozpoczynają i kończą swój dzień pracy. Ważne jest, aby w wydruku z tachografu znajdowały się informacje dotyczące okresów prowadzenia pojazdu bez karty oraz dane identyfikacyjne kierowcy, takie jak imię, nazwisko, numer karty kierowcy i/lub numer prawa jazdy.
Karta kierowcy jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez kierowców, każdy kierowca otrzymuje jedną kartę, która jest wydawana na jego dane osobowe i posiada unikalny numer identyfikacyjny. Karta jest ważna przez 5 lat i zawiera okres aktywności kierowcy wynoszący przeciętnie 28 dni.

Karta kierowcy

  • do wyłącznego użytku kierowcy;
  • jedna karta na jednego kierowcę;
  • wydawana jest imiennie i posiada unikatowy numer;
  • 5 lat ważności;
  • pojemność średnio 28 dni aktywności kierowcy.

Dodatkowe informacje: