Elementem Systemu Tachografu Cyfrowego (STC) są karty do tachografu, tzw. inteligentne karty, karty chipowe, karty tachografowe.

Tachograf cyfrowy posiada dwa otwory umożliwiające włożenie do niego kart. W czasie wykonywania przewozu karta kierowcy zawsze musi być włożona do jednego z nich. Do drugiego swoją kartę wkłada np. kontroler w czasie wykonywania kontroli lub technik warsztatu w czasie sprawdzania tachografu w warsztacie.

Każdy kierowca poruszający się samochodem z tachografem cyfrowym musi posiadać kartę kierowcy. Oznacza to, że jeśli w pojeździe jest obsada 2-osobowa, każdy z kierowców musi posiadać własną kartę.

Przedsiębiorca posiadający samochody ciężarowe może uzyskać dostęp do danych w tachografie jedynie przy użyciu karty przedsiębiorstwa. Wystarczy jedna karta na całe przedsiębiorstwo, niezależnie od ilości posiadanych samochodów.

Rodzaje kart systemu tachografów cyfrowych (STC)

Karta kierowcy

 • do wyłącznego użytku kierowcy;
 • jedna karta na jednego kierowcę;
 • wydawana jest imiennie i posiada unikatowy numer;
 • 5 lat ważności;
 • pojemność średnio 28 dni aktywności kierowcy.

Karta przedsiębiorstwa

 • pozwala przedsiębiorstwu zabezpieczyć i pobrać dane zarejestrowane w jednostce pojazdowej;
 • umożliwia drukowanie danych zapisanych na kartach i w pamięci tachografu;
 • okres ważności 5 lat.

Karta warsztatowa

 • przeznaczona dla techników warsztatowych instalujących, aktywujących, kalibrujących i ustawiających urządzenia jednostce pojazdowej;
 • spersonalizowana – do użytku technika warsztatu;
 • wydawana wraz z PIN-em.

Karta kontrolna

 • wykorzystywana przez kontrolerów;
 • okres ważności do 5 lat;
 • w Polsce wydawana na daną jednostkę terenową.

 

Czytaj również: