Zgodnie z zapisami Ustawy o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. nr 180 poz. 1494), podmiotem wydającym karty przez okres 7 lat od dnia wejścia w życie ustawy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW).

Dodatkowe informacje: