TACHOLAB Sp. z o.o., ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy
+48 32 70 70 470
+48 661 268 777
biuro@tacholab.pl
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE

ITD nie skontroluje pracowników zatrudnionych na umowę o prace

12/10/2018, 09:48 Janusz Grzesica

Nowy taryfikator kar wprowadzony do ustawy o transporcie drogowym, obowiązujący od 3 września bieżącego roku, wprowadził kary dla kierowców i przedsiębiorców za przekroczenia czasu pracy. Karę można dostać, za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej, przekroczenie tygodniowego czasu pracy oraz za skrócenie bądź nieodebranie wymaganych przerw w czasie pracy. O ile za pierwsze i ostatnie naruszenie przedsiębiorca może otrzymać karę w przypadku kontroli drogowej jak i w przedsiębiorstwie to w przypadkach przekroczenia tygodniowego czasu pracy w okrasach rozliczeniowych, karę będzie można otrzymać praktycznie w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie. Jednakże, już słyszy się głosy, że w praktyce wszystkie wymienione powyżej naruszenia będą sankcjonowane w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie.

Zawarte w ustawie o transporcie drogowym przepisy wskazują dokładnie czyj czas pracy może kontrolować Inspekcja Transportu Drogowego Zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. k) ww. ustawy do zadań Inspekcji należy: kontrola: przestrzegania czasu pracy:

– przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe,

– osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz;

Natomiast art. 68 ust 2 ww. ustawy wskazuje, że  kontroli, o której mowa: w art. 50 pkt 1 lit. k podlegają:

a) przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe,

b) osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz,

Powyższe przepisy wyłączają z zakresu kontroli pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Powoduje to, że inspektor chcąc nałożyć karę na przedsiębiorcę np. za przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej, musi ustalić formę zatrudnienia kierowcy oraz jakie godziny pory nocnej ograniczającej czas pracy w dobie przyjął dany przedsiębiorca, a nie zawsze będzie to możliwe w warunkach drogowych. Nałożenie kary za skrócenie bądź nieodebranie przerwy po 6 godzinach pracy, będzie również obwarowane podobnym problemem, czyli ustaleniem formy zatrudnienia. Natomiast kara za przekroczenia tygodniowego czasu pracy w okresie rozliczeniowym może być praktycznie tylko w przypadku kontroli przedsiębiorstwa.

 

Ograniczenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym dotyczące kontroli czasu pracy kierowców przez inspektorów transportu drogowego powodują, że jeżeli kontrolujący z jakichkolwiek przyczyn nie ustali formy zatrudnienia i np. wprowadzonych w przedsiębiorstwie zasad dotyczących ograniczenia czasu pracy w dobie, to w praktyce przepisy nowego taryfikatora będą stosowane wyłącznie w kontroli przedsiębiorstwa.

Masz pytanie? Zadzwoń do nas:
+48 32 70 70 470 od 7:00 do 16:00
Napisz do nas

Formularz kontaktowy