Dzisiaj przygotowaliśmy dla Cie dość trudne pytanie, którego podstawa prawna sięga do 20 sierpnia 2020 roku, a więc daty, którą utożsamia się z wejściem Pakietu Mobilności na Polską scenę transportową. Czy Twoi kierowcy wiedzą, że mogą zgodnie z literą prawa prowadzić pojazd przez okres nawet 12 godzin w szczególnych przypadkach bez żadnych konsekwencji? Jak poprawnie korzystać z prawa do wydłużenia maksymalnego czasu jazdy zgodnie z Pakietem Mobilności i jaki odpoczynek kierowca musi wykonać po tylu godzinach jazdy? Sprawdź swoją wiedzę w tym temacie i zmierz się z przygotowanym na tę okoliczność poniższym pytaniem:

Jaki odpoczynek jest możliwy tuż po wydłużeniu czasu prowadzenia o 1 lub 2 godziny w wyjątkowych okolicznościach, wracając do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego?

 1. skrócony dzienny okres odpoczynku przy wydłużeniu o 1 godzinę
 2. skrócony dzienny okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny
 3. regularny dzienny okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny
 4. regularny dzienny okres odpoczynku przy wydłużeniu o 1 godzinę
 5. skrócony tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny
 6. skrócony tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 1 godzinę
 7. regularny tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny
 8. regularny tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 1 godzinę wraz z 1-godzinową rekompensatą
 9. regularny tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny wraz z 2-godzinową rekompensatą

Znasz już właściwą odpowiedź? A może jest więcej poprawnych odpowiedzi niż jedna?

POKAŻ ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Jaki odpoczynek jest możliwy tuż po wydłużeniu czasu prowadzenia o 1 lub 2 godziny w wyjątkowych okolicznościach, wracając do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego?

 1. skrócony dzienny okres odpoczynku przy wydłużeniu o 1 godzinę
 2. skrócony dzienny okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny
 3. regularny dzienny okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny
 4. regularny dzienny okres odpoczynku przy wydłużeniu o 1 godzinę
 5. skrócony tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny
 6. skrócony tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 1 godzinę
 7. regularny tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny
 8. regularny tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 1 godzinę wraz z 1-godzinową rekompensatą
 9. regularny tygodniowy okres odpoczynku przy wydłużeniu o 2 godziny wraz z 2-godzinową rekompensatą

Wyjaśnienie:

Tym razem pojawiły się trzy poprawne odpowiedzi: 4, 6 i 7. Podstawą prawną wyjaśniającą konieczny do wykonania odpoczynek po skorzystaniu z prawa do wydłużenia maksymalnego prowadzenia pojazdu jest ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. W artykule 12 tego dokumentu wyczytamy między innymi:

Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, w wyjątkowych okolicznościach kierowca może także odstąpić od art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2, przekraczając dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku.

Na tych samych warunkach kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem że wykorzystał on przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.

Na powyższych zapisach znajdziemy informację o koniecznych tygodniowych okresach odpoczynku, jakie kierowca musi wykonać, gdy korzysta z prawa wydłużenia maksymalnego prowadzenia pojazdu o 1 lub 2 dodatkowe godziny. Gdy wydłużenie to trwa o 1 godzinę, wtedy koniecznym do wykonania odpoczynkiem jest tygodniowy okres odpoczynku. Ustawodawca w tym zapisie daje wybór: skrócony tygodniowy okres odpoczynku lub regularny tygodniowy okres odpoczynku. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy kierowca korzysta z wydłużenia czasu jazdy o 2 godziny. Wtedy mamy jasno zapisane, że kierowca musi wykorzystać tylko i wyłącznie regularny tygodniowy okres odpoczynku, dlatego treści odpowiedzi E, F i G idealnie opisują powyższy fragment artykułu 12 rozporządzenia 561.

Należy także pamiętać o obowiązku zrobienia wydruku z tachografu cyfrowego, tarczce lub planie pracy zgodnie z dalszą treścią artykułu 12 rozporządzenia 561, a także odpowiednie kierowcy zwrócony jednorazowo w odpowiednim czasie:

Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.

Każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Link do pełnej treści rozporządzenia 561/2006:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20200820

Śledź regularnie nasz blog, aby móc zmierzyć się z kolejnym przygotowanym dla Ciebie testem!

 

Autor:

Sebastian Słaby

Ekspert branży transportowej