Dzisiaj przygotowaliśmy dla Ciebie studium przypadków do rozważenia i znalezienia właściwych rozwiązań do odpowiedniego robienia przerwy przez kierowcę. Jesteś gotowy? Zapoznaj się więc z poniższym pytaniem i przykładami.

Jakie przerwy można wykonać zamiast 45 minut, aby nie przekroczyć dopuszczalnego czasu prowadzenia?

 1. okres od godziny 0:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę
 2. okres od rozpoczęcia pracy przez kolejne 7 dni
 3. 6 okresów 24-godzinnych
 4. okres od godziny 0:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę w czasie UTC
 5. okres pomiędzy sąsiadującymi weekendami
 6. okres między dwoma odpoczynkami tygodniowymi

Znasz już właściwą odpowiedź? A może jest więcej poprawnych odpowiedzi niż jedna?

POKAŻ ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Jakie przerwy można wykonać zamiast 45 minut, aby nie przekroczyć dopuszczalnego czasu prowadzenia?

 1. 15 minut, 15 minut, 20 minut
 2. 30 minut, 20 minut, 25 minut
 3. 31 minut, 29 minut
 4. 18 minut, 31 minut
 5. 44 minuty, 29 minut

Wyjaśnienie:

Jedyną prawidłową odpowiedzią z pięciu dostępnych możliwości jest odpowiedź D. Przy wskazywaniu poprawnie robionych przerw należy pamiętać o treści artykułu 7 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, które brzmi następująco:

Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku. Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

Kluczowy tutaj jest minimalny czas trwania kolejnych przerw. Omówmy zatem po kolei dostępne odpowiedzi i wyjaśnijmy dlaczego 4 warianty okazały się złe, a tylko 1 jest poprawny.

Odpowiedź A: kierowca wykonał trzy przerwy, z czego każda spełniła warunek trwania minimum 15 minut. Zabrakło tutaj drugiej przerwy trwającej minimum 30 minut, aby móc uznać ten przypadek za poprawny.

Odpowiedź B: w tym przypadku kierowca wykonał trzy przerwy trwające minimum 15 minut każda. Co więcej, jedna z tych przerw okazała się spełnić warunek trwania minimum 30 minut. Wydawać by się mogło, że wszystko jest w porządku. Niestety zawiodła w tym przypadku kolejność wykonywania odpoczynków. Zgodnie z artykułem 7 rozporządzenia 561 pierwsza przerwa musi trwać minimum 15 minut, a druga musi trwać minimum 30 minut. W tym przypadku już pierwsza trwała 30 minut, zatem zabrakło drugiej, która by właśnie te co najmniej 30 minut trwała.

Odpowiedź C: tutaj podobnie jak w odpowiedzi wcześniejszej zostały w złej kolejności zrobione przerwy, w wyniku czego zostały one zrobione niezgodnie z artykułem 7 rozporządzenia 561.

Odpowiedź D: pierwsza przerwa trwająca 18 minut spełnia warunek trwania pierwszej przerwy dzielonej trwającej minimum 15 minut. Druga przerwa także spełnia warunek przerwy dzielonej i także trwa więcej niż co najmniej 30 minut, gdyż jej długość wynosi 31 minut. W związku z czym ten przykład wykonanych przerw przez kierowcę jest jedynym poprawnym na tle pozostałych odpowiedzi.

Odpowiedź E: tak jak to miało już miejsce w odpowiedzi B i C, kierowca wykonał dwie przerwy niespełniające warunków dotyczących przerwy dzielonej według artykułu 7 rozporządzenia 561, dlatego tak wykonane przerwy są zrobione niepoprawnie.

Link do pełnej treści rozporządzenia 561:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20200820

Śledź regularnie nasz blog, aby móc zmierzyć się z kolejnym przygotowanym dla Ciebie testem!

 

Autor:

Sebastian Słaby

Ekspert branży transportowej