Aktualności transportowe

W związku z organizacją przez Polskę w Katowicach dwudziestej czwartej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP24 (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, 24st Conference of the Parties, skr. COP24), oraz konferencji towarzyszących, Wojewoda Śląski wprowadził czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów o d.m.c. powyżej 12 t.

Zakaz będzie on obowiązywał na wskazanych drogach i ulicach na terenie miasta Katowice, w dniach od 25.11.2018 r. do dnia 17.12.2018 r. w godzinach od 7:00 do 23:00.
Więcej na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach – link.