Aktualności transportoweArtykuły eksperckie

Przyjmuje się, że czas reakcji osoby po ok. 17-20 h pracy jest porównywalny z czasem reakcji osoby, która ma we krwi ok. 0,5 promila alkoholu. A po 24h pracy, taki jak osoba z 1 promilem.

 

Przeprowadziliśmy eksperyment czy rzeczywiście można porównać aktywność zmęczonego kierowcy do aktywności kierowcy pod wpływem alkoholu.
Powszechnie w dyskusjach dotyczących czasu pracy kierowców, zmęczeniu i jazdy po alkoholu, stawiamy znak równości pomiędzy czasem reakcji kierowców zmęczonych z tymi, którzy jeżdżą na tzw. podwójnym gazie.

W literaturze opisującej badania prowadzone w tym zakresie wskazuje się, że czas reakcji osoby po około 17 do 20 h pracy jest zbliżony do czasu reakcji osoby, która ma we krwi ok. 0,5 promila alkoholu. Natomiast dla osoby po 24 h pracy, zakłada się czas reakcji na poziomie osoby z zawartością 1 promila alkoholu we krwi.

Powyższe stwierdzenia składniają nas do przekonania, że każdy zmęczony kierowca stanowi podobne zagrożenie na drodze jak kierowca pijany. Ale czy jest tak w rzeczywistości? Musieliśmy się tego dowiedzieć!

Przeprowadziliśmy eksperyment i doświadczalnie zweryfikowaliśmy czy rzeczywiście można porównać aktywność zmęczonego kierowcy do aktywności kierowcy pod wpływem alkoholu. Całe badanie oczywiście nagraliśmy i już wkrótce będziecie mogli je obejrzeć. Zobaczcie zwiastun jedynego takiego eksperymentu w Polsce!