TACHOLAB Sp. z o.o., ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy
+48 32 70 70 470
+48 661 268 777
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE

Odstępstwa od stosowania Rozporządzenia 561 w Polsce w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

21/04/2020, 13:51 Media
Polska jest kolejnym krajem wprowadzającym odstępstwa w stosowaniu Rozporządzenia 561 w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

[AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 21.04.2020]

Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, w Polsce od dnia dzisiejszego na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza się tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

 

Odstępstwa stosuje się od dnia 17 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

 

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • jazda ciągła wydłużona do 5:30 (odstępstwo od art. 7).
  • "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony" (odstępstwo od art. 8 ust. 8)

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

 

Sprawdź odstępstwa w stosowaniu Rozporządzenia 561 jakie zostały wprowadzone w Europie.

 

[AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 20.03.2020]

Wiele kontrowersji budzą kolejne wyłączenia przepisów Rozporządzenia 561/2006 w całej Europie, wynikające z pandemii koronawirusa. Pomimo stanowczych kroków podejmowanych przez rządy poszczególnych krajów, należy mieć na względzie, że samo wyłączenie przepisów poprzez opublikowanie przez odpowiednie organy rządowe na stronach internetowych jest niewystarczające!

Dla przykładu ogłoszone w dniu 18.03.2020 przez Ministra Infrastruktury odstępstwa od stosowania rozporządzenia 561/2006 nie zostały wprowadzone w formie rozporządzenia i nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw. W związku z tym, że nie została zachowana procedura wprowadzenia odstępstw należy przyjąć, że wyłączenia te nie istnieją.

W związku z obecną sytuacją pandemii w Europie, prawdopodobnie nikt nie będzie nakładał kar na kierowców w przypadku, gdy przekroczenia będą wynikały z konieczności np. dostarczenia materiałów medycznych do szpitala. 

Niemniej zalecamy aby każdy przypadek odstąpienia od Rozporządzenia 561/2006  pisać na wydruku tachografu, bądź na wykresówce zgodnie z dyspozycją art. 12 Rozporządzenia 561/2006.

Masz pytanie? Zadzwoń do nas:
+48 32 70 70 470 od 7:00 do 16:00
Napisz do nas

Formularz kontaktowy