Aktualności transportowe

W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant główny Straży Granicznej może zgodzić się na przekroczenie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone rozporządzeniu władz.

 

GRANICE POLSKI

Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic Polski przez cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.Obowiązuje do: 12 czerwca 2020 r.

 

Ważne! Transport cargo działa normalnie.

 

PRZEJŚCIA GRANICZNE OTWARTE DLA RUCHU

CIEKAWOSTKA
W szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant główny Straży Granicznej może zgodzić się na przekroczenie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone rozporządzeniu władz.

 

GRANICE Z NIEMCAMI

 • Słubice – ruch pieszy, osobowy i towarowy
 • Kostrzyn nad Odrą – ruch pieszy, osobowy i towarowy
 • Zgorzelec – ruch pieszy, osobowy i towarowy
  Gubin – ruch pieszy i osobowy
 • Inne otwarte przejścia z Niemcami: Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz.

 

GRANICE Z CZECHAMI

 • – przejścia drogowe: Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy;
 • – w ruchu pieszym – Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni)

 

GRANICA Z LITWĄ

 • Budzisko – Kalvarija – ruch osobowy i towarowy
 • Ogrodniki – ruch osobowy i towarowy

 

GRANICA ZE SŁOWACJĄ

Barwinek, Chyżne;

 

WAŻNE!
Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą ruch graniczny został znacznie ograniczony.

GRANICA Z ROSJĄ można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach,

GRANICA Z BIAŁORUSIĄ – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu,

GRANICA Z UKRAINĄ – Dorohusk, Korczowa i Hrebenne

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia ,14.05.2020

źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8447,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html , 14.05.2020 r.