Aktualności transportowe

Zmiany przewidziane przez projekt ustawy, który wprowadza istotne zmiany w kodeksie drogowym mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

 

Oto krótkie podsumowanie:

 

1. Zmiana w limitach prędkości

Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h będzie obowiązywać również w nocy (obecnie wynosi ono 60 km/h).

 

2. Pierwszeństwo pieszego

Pieszy będzie miał bezwzględne pierwszeństwo na przejściu przez jezdnię. Nie tylko ten, który już się na nim znajduje, ale również ten, który dopiero na nie wkracza. Jednak przed wejściem na jezdnię pieszy będzie zobowiązany upewnić się, że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo oraz zachować szczególną ostrożność.

 

3. Utrata prawa jazdy

Utrata prawa jazdy będzie groziła również za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym.