Publikujemy kolejne zagadnienie dotyczące przepisów dotyczących branży transportowej. Przypominamy, że każde pytanie może zawierać więcej niż jedną poprawną odpowiedź. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Jaka jest tygodniowa norma czasu prowadzenia?

  1. co 12 miesięcy
  2. co 24 miesiące
  3. co 36 miesięcy
  4. co 48 miesięcy
  5. co 60 miesięcy

Znasz prawidłową odpowiedź? Sprawdź ją poniżej i dowiedz się więcej na temat kalibracji.

POKAŻ ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Kalibrację tachografu należy wykonywać przynajmniej:

  1. co 12 miesięcy
  2. co 24 miesiące
  3. co 36 miesięcy
  4. co 48 miesięcy
  5. co 60 miesięcy

Poprawną odpowiedzią jest tylko i wyłącznie odpowiedź B.

 

Wyjaśnienie:

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz według ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowychkalibrację tachografu należy wykonywać do 24 miesiące. Są jednak sytuacje, w których należy wykonać ją szybciej. W jakich sytuacjach należy wykonać szybciej kalibrację? Jeżeli zmianie uległ rozmiar opon lub, gdy zauważyliśmy, że z tachografem dzieje się coś dziwnego. A także wtedy, gdy pojazd zmienia właściciela, bądź został wykupiony z leasingu. Wcześniejszą kalibrację należy wykonać także wtedy, gdy pojazd uczestniczył w wypadku i został poddany naprawie. 

Przeglądy okresowe urządzeń zainstalowanych w pojazdach przeprowadza się po każdej naprawie urządzenia lub po jakiejkolwiek zmianie współczynnika charakterystycznego pojazdu lub obwodu tocznego opon, lub gdy czas UTC urządzenia różni się od czasu UTC o więcej niż 20 minut, lub przy zmianie numeru VRN i przynajmniej raz w okresie dwóch lat (24 miesięcy) od ostatniej kontroli.

Według rozporządzenia 1360/2002 definicja kalibracji to:

„kalibracja” oznacza – aktualizację lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VIN, VRN i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (w, k, l, wielkość opon, ustawienie ogranicznika prędkości, (gdy dotyczy), bieżący czas UTC, bieżąca wartość licznika kilometrów)

Należy pamiętać, że kalibracja jest obowiązkowa, a jej koszt zależności rodzaju tachografu wynosi kilkaset złotych. Natomiast według załącznika 3 ustawy o transporcie drogowym, a więc taryfikatora dla przedsiębiorstwa, brak kalibracji wiąże się z karą aż 1000 zł. Naruszenie to jest klasyfikowane jako bardzo poważne.

Treść naruszenia z taryfikatora dla przedsiębiorstwa:

6.1.5. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który nie został sprawdzony lub poddany przeglądowi przez warsztat posiadający zezwolenie – 1000 zł – BPN.

Link do pełnej treści rozporządzenia 1360/2002: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R1360

Link do pełnej treści rozporządzenia 2016/799:

https://tachospeed.pl/wp-content/uploads/2024/06/ROZPORZADZENIE_WYKONAWCZE_KOMISJI_UE_2016-799-.pdf

Link do pełnej treści ustawy o transporcie drogowym:

https://tachospeed.pl/pliki/ustawy-i-dyrektywy/Ustawa-zalacznik-1.pdf

Śledź regularnie nasz blog, aby móc zmierzyć się z kolejnym przygotowanym dla Ciebie testem!

 

Autor:

Sebastian Słaby

Ekspert branży transportowej