Dziś publikujemy kolejne zagadnienie dotyczące przepisów dotyczących branży transportowej. Przypominamy, że każde pytanie może zawierać więcej niż jedną poprawną odpowiedź. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Jaka jest tygodniowa norma czasu prowadzenia?

  1. Jeżeli w pierwszym tygodniu czas prowadzenia wyniósł 40 godzin, w drugim tygodniu 50 godzin, to w trzecim dozwolone jest maksymalnie 56 godzin
  2. Jeżeli w pierwszym tygodniu czas prowadzenia wyniósł 56 godzin, w drugim tygodniu 36 godzin, to w trzecim dozwolone jest 60 godzin
  3. Jeżeli w pierwszym tygodniu czas jazdy wyniósł 39 godzin, w drugim tygodniu 50 godzin, to w trzecim tygodniu dozwolone jest 40 godzin

 

Która odpowiedź jest według Ciebie prawidłowa? A może poprawnych odpowiedzi jest więcej niż jedna? 

POKAŻ ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

W przypadku tygodniowej normy maksymalnego czasu prowadzenia:

  1. jeżeli w pierwszym tygodniu czas prowadzenia wyniósł 40 godzin, w drugim tygodniu 50 godzin, to w trzecim dozwolone jest maksymalnie 56 godzin
  2. jeżeli w pierwszym tygodniu czas prowadzenia wyniósł 56 godzin, w drugim tygodniu 36 godzin, to w trzecim dozwolone jest 60 godzin
  3. jeżeli w pierwszym tygodniu czas jazdy wyniósł 39 godzin, w drugim tygodniu 50 godzin, to w trzecim tygodniu dozwolone jest 40 godzin

Poprawną odpowiedzią jest tylko i wyłącznie odpowiedź C.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 i treścią punktu 2 oraz 3 artykułu 6:

  1.   Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.
  2.   Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

Oznacza to, że odpowiedź A nie może być uznana za poprawną, gdyż suma czasu jazdy w drugim i trzecim tygodniu wynosi 50+56=106 godzin, a więc o 16 godzin za dużo. Chociaż tygodniowy i dwutygodniowy czas jazdy w tym przykładzie jest dobry, to należy pamiętać o maksymalnym dwutygodniowym czasie prowadzenia wynoszącym 90 godzin.

Odpowiedź B również nie jest poprawna, ponieważ suma czasu jazdy w pierwszym i drugim tygodniu wynosi 56+36=92 godziny, a więc o 2 godziny za dużo. Tutaj także tygodniowe normy prowadzenia nie zostały przekroczone zgodnie z punktem 2, artykułem 6 rozporządzenia 561, lecz dwutygodniowy czas jazdy już został nieznacznie przekroczony. Co więcej czas jazdy w drugim i trzecim tygodniu wyniósł 36+90=96 godzin, a więc także więcej niż jest to możliwe.

Odpowiedź C zawiera zgodny dopuszczalny tygodniowy czas jazdy. W żadnym tygodniu jazda nie przekroczyła wartości 56 godzin i co ważniejsze, suma czasu jazdy w dwóch kolejnych tygodniach nie wyniosła więcej niż 90 godzin. 

Suma czasu jazdy w pierwszym i drugim tygodniu: 39+50=89 godzin (wszystko w dopuszczalnej normie).

Suma czasu jazdy w drugim i trzecim tygodniu: 50+40=90 godzin (także w normie).

Link do pełnej treści rozporządzenia 561/2006:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561

Śledź regularnie nasz blog, aby móc zmierzyć się z kolejnym przygotowanym dla Ciebie testem!


Autor:

Sebastian Słaby

Ekspert branży transportowej