Płaca minimalna w Danii

Od 1 stycznia 2021r. Duńska płaca minimalna wprowadzana jest wyłącznie dla kabotażu, czyli wykonywania w Danii tras krajowych. Będzie to też dotyczyło wyłącznie pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Jedna z głównych zasad będzie zaś taka, by zgłaszać każdy kabotażowy przejazd do duńskiego urzędu. W tym celu ma zostać uruchomiony nowy, elektroniczny rejestr, a każdy…

Słowacja: czasowe zwolnienie stosowania regulacji 561/106

W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Słowacja wprowadza czasowe i ograniczone złagodzenie egzekwowania przepisów czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zajmujących się krajową i międzynarodową dostawą towarów. Zwolnienie to obowiązuje od 11 listopada 2020 r. i potrwa do 10 grudnia 2020 r. Zwolnienie ze stosowania zasad regulacji rozporządzenia 561/06 dotyczy: odstępstwa od art. 6…

Francja: wprowadzenie godziny policyjnej

Na terytorium Francji obowiązuje godzina policyjna od 21:00 do 6:00. zgodnie z dekretem nr 2020-1262 z dnia 16 października 2020 r. w departamencie Ile de France oraz w ośmiu obszarach metropolitalnych: Aix-Marsylia, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne i Tuluza. Ograniczenia mają potrwać 6 tygodni. Niezastosowanie się do godziny policyjnej spowodować może nałożenie grzywny: pierwsze naruszenie: grzywna w wysokości 135…

Tarcza 5.0 – wsparcie dla firm dotkniętych Covid-19

Na podstawie ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do krajowego porządku prawnego wprowadzone zostały dodatkowe formy wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. dla podmiotów branży transportowej działających w turystyce. Ustawa…

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej w 2021 r. w Polsce

15.09.2020r rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.   W 2021 r. minimalne wynagrodzenia za pracę wyniesie 2800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. , czyli 2600 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla…

Holandia – koniec okresu przejściowego

Od 1 września ruszają kontrole w stosunku do delegowanych pracowników w transporcie dla przewozów kabotażowych, przewozów międzynarodowych i dla samozatrudnionych na terenie Niderlandów.   Obowiązek zgłoszenia pracownika delegowanego istnieje od 1 marca 2020 r. Zgłoszenia do elektronicznego systemu nie muszą składać przewoźnicy wykonujący pasażerski transport osobowy oraz tranzyt. Należy spodziewać się wzmożonych kontroli jak również…