Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Tarcza 5.0 – wsparcie dla firm dotkniętych Covid-19

Na podstawie ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do krajowego porządku prawnego wprowadzone zostały dodatkowe formy wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. dla podmiotów branży transportowej działających w turystyce. Ustawa…