Aktualności transportowe

15.09.2020r rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

 

W 2021 r. minimalne wynagrodzenia za pracę wyniesie 2800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. , czyli 2600 zł.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Jest to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r.

 

źródło