Aktualności transportowe

W nocy z 27 na 28 marca posłowie przyjęli tzw. tarczę antykryzysową. We wtorek ma się nimi zająć Senat. Tarcza zakłada pomoc przedsiębiorcom i pracownikom w obliczu coraz poważniejszych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Poniżej najważniejsze rozwiązania jakie mają znaleźć się w tzw. tarczy antykryzysowej, która ma być głównie pomocą dla mikrofirmy i samozatrudnionych.

 

Zwolnienie z ZUS
Przez trzy miesiące mikrofirmy, które zatrudniają do 9 osób będą mogły uniknąć płacenia składek ZUS na swoich pracowników , ale po wcześniejszym złożeniu wniosku. Skorzystać z tego rozwiązania mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Dopłaty do pensji pracowników
Tarcza antykryzysowa zakłada również dopłaty do wynagrodzenia pracowników -do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło).

Uelastycznienie czasu pracy
Pracodawca będzie miał możliwość skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin.

Pomoc dla branży transportowej i turystycznej
Tarcza antykryzysowa przewiduje również pomoc potężnej branży przewozów ciężarówkami. Mianowicie wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych. Na wsparcie liczyć również mogą także branże jak: turystyczna, hotelarska, rozrywkowa, konferencyjna.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej–uchwalony-przez-sejm