Aktualności transportowe

W dniu 31 maja zostały zniesione tymczasowe odstępstwa dotyczące okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku dla kierowców ciężarówek, które zostały wprowadzone w 22 krajach europejskich przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EFTA w związku z epidemią COVID-19.

 

W zależności od kraju odstępstwa różniły się od siebie, zatem pomocne okazać się może zestawienie z listą odstępstw od stosowania Rozporządzenia 561 w związku z pandemią koronawirusa: