Artykuły eksperckie Tacholab

Przekraczanie granic

Regulacje dotyczące przekraczania granic

Przejdź do konkretnego kraju, by sprawdzić regulacje: Holandia Szwajcaria Norwegia Austria Litwa Łotwa Belgia Czechy Słowacja Włochy Hiszpania Francja Wielka Brytania Irlandia Niemcy 1. Holandia Na terytorium Królestwa Niderlandów do 20.04.2021 roku obowiązuje godzina policyjna. Oznacza to, że wszyscy są zobowiązani do nieopuszczania swoich domów i mieszkań między 22:00 a 4:30. Zakaz ten nie dotyczy: Wykonywania pracy…

Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Nowe wyłączenia ze stosowania przepisów Rozp. 561/2006 związane z branżą budowlaną

Wraz z wejściem w życie pakietu mobilności i zmian w przepisach Rozp. 561/2006 wprowadzono dodatkowe wyłączenie w art. 13 ust. 1 w punktach „q” i „r”, które dotycząc branży związanych z budownictwem.   Pierwsze z tych wyłączeń dotyczy wyłączenia z obowiązku rejestracji czasu pracy kierowcę który prowadzi pojazd lub zespół pojazdów wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo budowlane…

Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Błąd X35 występujący w tachografach Stoneridge

Przedsiębiorcy, którzy w swoich pojazdach posiadają tachograf nowej generacji Stoneridge SE5000-8 „Rev A”, który został sparowany z czujnikiem ruchu KITAS4 produkcji firmy Continental mogą w niektórych przypadkach wpaść w kłopoty w trakcie kontroli i zostać oskarżeni o manipulację w zapisie tachografu w przypadku kontroli. Co może spowodować taki stan rzeczy?   Obecnie istnieją dwa rodzaje…

Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Stan techniczny pojazdów

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać pojazdy dość lakonicznie zostały omówione w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie bowiem z art. 66 tej ustawy pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:   nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu,…

Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Małe ilości – ADR, czy nie ADR? cz. 2

W poprzednim artykule został omówiony sposób przewozu towarów niebezpiecznych w „ilościach ograniczonych”. Przewożenie w „ilościach ograniczonych” pozwala na ograniczenie kosztów związanych z dostosowaniem się do obowiązujących przepisów. Stosując ten sposób przewozu jesteśmy zwolnieni z dużej części przepisów umowy ADR, jednakże to zwolnienie nie obejmuje wszystkich przepisów określających przewóz towarów niebezpiecznych.   Po pierwsze, aby móc…

Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Małe ilości – ADR, czy nie ADR? cz. 1

Od dłuższego już czasu zastanawiałem się nad problemem przewozu towarów niebezpiecznych w małych ilościach. Mamy przepisy wyłączające niektóre towary niebezpieczne, bądź określone ich ilości spod przepisów stosowanych przy przewozie towarów niebezpiecznych, gdyż te „małe ilości” nie stanowią takiego samego zagrożenia, jak większe ilości tych towarów, które już są obwarowane przepisami umowy ADR. Sama idea wprowadzenia…

Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Badania techniczne pojazdów, cz. 2

Ostatnio głośno się zrobiło na temat badań technicznych pojazdów. A wszystko za sprawą niedawnych zmian w przepisach, a dokładniej nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne.   Na temat tych badań możemy przeczytać jeszcze w rozporządzeniu unijnym (WE) nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zgodnie z tym…

Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Badania techniczne pojazdów, cz. 1

Ostatnio głośno się zrobiło na temat badań technicznych pojazdów. A wszystko za sprawą niedawnych zmian w przepisach, a dokładniej nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne. W wrześniu 2018 ukazała się nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która zawiera m.in. załączniki określające wysokości kar za naruszenia określonych przepisów. Znajdziemy tam kary pieniężne za…

Tacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Nie płać kary za brak ewidencji pomimo wyłączenia z obowiązku rejestracji przez tachograf

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przewozów wyłączonych z zakresie stosowania Rozp. 561/2006, jak również wyłączenia z ustawy o czasie pracy kierowców, należy wskazać, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. h ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. i art. 3 Rozp. 561/2006 spora część przewozów i…