Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie o sygnaturze C-127/17 orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej wynoszącym 11,5 tony.     Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze skargą Komisji Europejskiej, po przeprowadzeniu postępowania wydał następujące orzeczenie: „Nakładając…

Szczegóły

Trybunał Sprawiedliwości UE zadecydował w sprawie kar za nacisk osi napędowej

Polska przegrywa w TSUE. Fakty są następujące: w sprawie ruchu ciężarówek z naciskiem osi 11,5 tony polska administracja poniosła porażkę, a skarga okazała się uzasadniona. Jakie to ma znaczenie dla polskich firm transportowych i kierowców?   Ważny wyrok dla kierowców Jednym z celów integracji europejskiej było wsparcie dla ruchu transgranicznego. Dlatego do 2011 roku Polska…

Szczegóły

Nowy rozdział we współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego

Podpisy zostały złożone, więc rozpoczyna się nowy rozdział współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego. W jakim zakresie obie instytucje przewidują współdziałanie? Co to oznacza dla zawodowych kierowców?   Bliższa współpraca, większa skuteczność. Wczoraj w czwartek, 7 marca 2019 roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy spotkali się pan Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy i pan Alvin…

Szczegóły

Czy kierowcę zmęczonego można porównać do pijanego? Cały eksperyment + raport

Nierzadko w dyskusjach na temat czasu pracy, jazdy i zmęczenia kierowców porównuje się reakcje kierowców pijanych i zmęczonych. W literaturze opisującej badania prowadzone w tym zakresie wskazuje się, że czas reakcji osoby po około 17 do 20 godzin pracy jest zbliżony do czasu reakcji osoby, która ma ok. 0,5 promila alkoholu we krwi. Natomiast dla…

Szczegóły

Kierowca zmęczony vs kierowca pijany. Porównaliśmy czasy reakcji. Jedyny taki eksperyment w Polsce

Przyjmuje się, że czas reakcji osoby po ok. 17-20 h pracy jest porównywalny z czasem reakcji osoby, która ma we krwi ok. 0,5 promila alkoholu. A po 24h pracy, taki jak osoba z 1 promilem.   Przeprowadziliśmy eksperyment czy rzeczywiście można porównać aktywność zmęczonego kierowcy do aktywności kierowcy pod wpływem alkoholu. Powszechnie w dyskusjach dotyczących…

Szczegóły

Poszkodowani przewoźnicy. Punktujemy błędy służb kontrolnych

W ostatnich paru miesiącach dużo słyszymy o Inspekcji Transportu Drogowego zwłaszcza w aspekcie protestu inspektorów. Obraz jaki tworzy się z medialnego przekazu jest z jednej strony w wielkim skrócie taki, że inspektorzy transportu drogowego są pomijani przy podwyżkach, pomijani przy zmianie statutu ich pracy na służbę, taką jak policja. Z drugiej strony Główny Inspektorat Transportu…

Szczegóły

Zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Jedną z nowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest wynikający z § 6 pkt 1a rozporządzenia obowiązek objęcia ewidencją czasu pracy informacje o liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia. Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia…

Szczegóły

Katowice – Ograniczenie w ruchu w czasie konferencji COP24

W związku z organizacją przez Polskę w Katowicach dwudziestej czwartej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP24 (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, 24st Conference of the Parties, skr. COP24), oraz konferencji towarzyszących, Wojewoda Śląski wprowadził czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów…

Szczegóły

Ile naprawdę może kosztować manipulacja tachografu?

Nowy taryfikator ustawy o transporcie drogowym, obowiązujący od 3 września 2018 roku wprowadził większe kary za manipulowanie zapisami tachografu, poprzez montaż i używanie niedozwolonych urządzeń, podnosząc je do 10 000 zł. Ale czy to jest ostateczna sankcja karna w przypadku wykrycia przez służby takiego działania? Otóż nie. Poza samą karą finansową, naruszenia związane z manipulacją…

Szczegóły

Kupujesz używaną ciężarówkę? Możesz zapłacić karę!

Kupując używany samochód ciężarowy, taki w którym zainstalowany jest tachograf cyfrowy, możemy nawet nieświadomie, narazić się na całkiem spore sankcje karne jeżeli nie sprawdzimy dokładnie samego tachografu, a dokładniej tego czy został on przed sprzedażą wymieniony na inny.   Aby dokładnie omówić kwestię zdefiniuję na początek pojęcie „tachografu” lub „urządzenia rejestrującego”, które oznacza urządzenie przeznaczone…

Szczegóły