Małe ilości – ADR, czy nie ADR? cz. 1

Od dłuższego już czasu zastanawiałem się nad problemem przewozu towarów niebezpiecznych w małych ilościach. Mamy przepisy wyłączające niektóre towary niebezpieczne, bądź określone ich ilości spod przepisów stosowanych przy przewozie towarów niebezpiecznych, gdyż te „małe ilości” nie stanowią takiego samego zagrożenia, jak większe ilości tych towarów, które już są obwarowane przepisami umowy ADR. Sama idea wprowadzenia…

Badania techniczne pojazdów, cz. 2

Ostatnio głośno się zrobiło na temat badań technicznych pojazdów. A wszystko za sprawą niedawnych zmian w przepisach, a dokładniej nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne.   Na temat tych badań możemy przeczytać jeszcze w rozporządzeniu unijnym (WE) nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Zgodnie z tym…

Badania techniczne pojazdów, cz. 1

Ostatnio głośno się zrobiło na temat badań technicznych pojazdów. A wszystko za sprawą niedawnych zmian w przepisach, a dokładniej nowej sankcji za brak badań technicznych nakładanych przez organy kontrolne. W wrześniu 2018 ukazała się nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która zawiera m.in. załączniki określające wysokości kar za naruszenia określonych przepisów. Znajdziemy tam kary pieniężne za…

Czy za manipulację zapisów tachografu można trafić do więzienia?

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym i kodeksu karnego wprowadzająca obowiązek zgłoszenia wymiany drogomierza i sankcje karne za fałszowanie zapisów stanu drogomierza czeka na podpis prezydenta. O ile zmiany w prawie o ruchu drogowym mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku o tyle zmiany w kodeksie karnym będą obowiązywać po 14 dniach od opublikowania zmiany…

Nie płać kary za brak ewidencji pomimo wyłączenia z obowiązku rejestracji przez tachograf

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przewozów wyłączonych z zakresie stosowania Rozp. 561/2006, jak również wyłączenia z ustawy o czasie pracy kierowców, należy wskazać, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. h ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. i art. 3 Rozp. 561/2006 spora część przewozów i…

Ograniczenia nacisku osi niezgodne z prawem unijnym

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie o sygnaturze C-127/17 orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej wynoszącym 11,5 tony.     Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze skargą Komisji Europejskiej, po przeprowadzeniu postępowania wydał następujące orzeczenie: „Nakładając…

Trybunał Sprawiedliwości UE zadecydował w sprawie kar za nacisk osi napędowej

Polska przegrywa w TSUE. Fakty są następujące: w sprawie ruchu ciężarówek z naciskiem osi 11,5 tony polska administracja poniosła porażkę, a skarga okazała się uzasadniona. Jakie to ma znaczenie dla polskich firm transportowych i kierowców?   Ważny wyrok dla kierowców Jednym z celów integracji europejskiej było wsparcie dla ruchu transgranicznego. Dlatego do 2011 roku Polska…

Nowy rozdział we współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego

Podpisy zostały złożone, więc rozpoczyna się nowy rozdział współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego. W jakim zakresie obie instytucje przewidują współdziałanie? Co to oznacza dla zawodowych kierowców?   Bliższa współpraca, większa skuteczność. Wczoraj w czwartek, 7 marca 2019 roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy spotkali się pan Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy i pan Alvin…

Kierowca zmęczony vs kierowca pijany. Porównaliśmy czasy reakcji. Jedyny taki eksperyment w Polsce

Przyjmuje się, że czas reakcji osoby po ok. 17-20 h pracy jest porównywalny z czasem reakcji osoby, która ma we krwi ok. 0,5 promila alkoholu. A po 24h pracy, taki jak osoba z 1 promilem.   Przeprowadziliśmy eksperyment czy rzeczywiście można porównać aktywność zmęczonego kierowcy do aktywności kierowcy pod wpływem alkoholu. Powszechnie w dyskusjach dotyczących…