Poszkodowani przewoźnicy. Punktujemy błędy służb kontrolnych

W ostatnich paru miesiącach dużo słyszymy o Inspekcji Transportu Drogowego zwłaszcza w aspekcie protestu inspektorów. Obraz jaki tworzy się z medialnego przekazu jest z jednej strony w wielkim skrócie taki, że inspektorzy transportu drogowego są pomijani przy podwyżkach, pomijani przy zmianie statutu ich pracy na służbę, taką jak policja. Z drugiej strony Główny Inspektorat Transportu…

Zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Jedną z nowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest wynikający z § 6 pkt 1a rozporządzenia obowiązek objęcia ewidencją czasu pracy informacje o liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia. Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia…

Katowice – Ograniczenie w ruchu w czasie konferencji COP24

W związku z organizacją przez Polskę w Katowicach dwudziestej czwartej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – UNFCCC COP24 (ang. United Nations Framework Convention on Climate Change, 24st Conference of the Parties, skr. COP24), oraz konferencji towarzyszących, Wojewoda Śląski wprowadził czasowy zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów…

Ile naprawdę może kosztować manipulacja tachografu?

Nowy taryfikator ustawy o transporcie drogowym, obowiązujący od 3 września 2018 roku wprowadził większe kary za manipulowanie zapisami tachografu, poprzez montaż i używanie niedozwolonych urządzeń, podnosząc je do 10 000 zł. Ale czy to jest ostateczna sankcja karna w przypadku wykrycia przez służby takiego działania? Otóż nie. Poza samą karą finansową, naruszenia związane z manipulacją…

Kupujesz używaną ciężarówkę? Możesz zapłacić karę!

Kupując używany samochód ciężarowy, taki w którym zainstalowany jest tachograf cyfrowy, możemy nawet nieświadomie, narazić się na całkiem spore sankcje karne jeżeli nie sprawdzimy dokładnie samego tachografu, a dokładniej tego czy został on przed sprzedażą wymieniony na inny.   Aby dokładnie omówić kwestię zdefiniuję na początek pojęcie „tachografu” lub „urządzenia rejestrującego”, które oznacza urządzenie przeznaczone…

ITD nie skontroluje pracowników zatrudnionych na umowę o prace

Nowy taryfikator kar wprowadzony do ustawy o transporcie drogowym, obowiązujący od 3 września bieżącego roku, wprowadził kary dla kierowców i przedsiębiorców za przekroczenia czasu pracy. Karę można dostać, za przekroczenie czasu pracy w porze nocnej, przekroczenie tygodniowego czasu pracy oraz za skrócenie bądź nieodebranie wymaganych przerw w czasie pracy. O ile za pierwsze i ostatnie…

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy, że 24 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które przewiduje m.in. konieczność oznakowania pojazdów. Od 24 stycznia pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Środki transportu odpadów…

Uwaga! Nieprawdziwa informacja dotycząca stosowania naklejek z oznaczeniem PL

Informacje podane na stronach internetowych RMF24.pl oraz Interia.pl dotycząca stosowania naklejek z oznaczeniem PL na samochodach poruszających się poza granicami kraju i grożących za to sankcji karnych jest nieprawdziwa. Stosowną informację zamieściło już w tym zakresie Ministerstwo Infrastruktury. Dla przypomnienia w nowym ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie…

Nowe stawki w niemieckim systemie SvEV

Od 1 styczna 2018 r. obowiązują nowe stawki w niemieckim systemie SvEV . 246 euro miesięcznie (8,20 euro dziennie) za wyżywienie, wcześniej – 241 euro miesięcznie (8,03 euro dziennie), 226 euro miesięcznie (7,53 euro dziennie) za zakwaterowanie, wcześniej – 223 euro miesięcznie (7,43 euro dziennie). Podwyższone stawki należy uwzględniać w rozliczaniu niemieckiej płacy minimalnej w…