Aktualności transportowe

Podpisy zostały złożone, więc rozpoczyna się nowy rozdział współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Transportu Drogowego. W jakim zakresie obie instytucje przewidują współdziałanie? Co to oznacza dla zawodowych kierowców?

 

Bliższa współpraca, większa skuteczność.

Wczoraj w czwartek, 7 marca 2019 roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy spotkali się pan Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy i pan Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Podczas spotkania doszło do podpisania nowego porozumienia o współpracy obu państwowych organów. Warto pamiętać, że wcześniejszy dokument był datowany na sierpień 2002 roku, więc po upływie kilkunastu lat konieczne było sporządzenie nowych ustaleń.

Najważniejsze punkty porozumienia dotyczą m.in. współpracy w zwalczaniu naruszeń przepisów przez przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym. Inną poruszoną kwestią jest niezarobkowy przewóz drogowy, głównie w ujęciu czasu pracy.

Porozumienie obejmuje:

• wymianę informacji i doświadczeń;
• prowadzenie analiz;
• organizację spotkań szkoleniowo-informacyjnych;
• wspólne inicjatywy prewencyjne i promocyjne;
• wspólne wyjaśnianie problemów i wątpliwości natury formalnej.

Spotkaniu towarzyszyła mała uroczystość. Należy zauważyć, że obie instytucje już ze sobą współpracowały, a podpisanie porozumienia ma służyć jeszcze silniejszej kooperacji w praktycznym wymiarze. Nie da się ukryć, że transport, to jedna z ważniejszych gałęzi polskiej przedsiębiorczości, dlatego tego rodzaju współpraca jest całkowicie naturalna.

Celem zacieśnienia dotychczasowej, kilkunastoletniej kooperacji, jest przede wszystkim walka ze zjawiskiem nieuczciwej konkurencji wśród firm transportowych, a także skuteczna reakcja na wszelkie nadużycia praw kierowców. Warto śledzić dalsze efekty współpracy, przede wszystkim w zakresie interpretacji przepisów, choćby w rozgrzewającej emocje kwestii czasu pracy.