Informacje podane na stronach internetowych RMF24.pl oraz Interia.pl dotycząca stosowania naklejek z oznaczeniem PL na samochodach poruszających się poza granicami kraju i grożących za to sankcji karnych jest nieprawdziwa.

Stosowną informację zamieściło już w tym zakresie Ministerstwo Infrastruktury. Dla przypomnienia w nowym ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, zapis dotyczącym oznaczenia kraju rejestracji pojazdu ma treść, zgodnie z § 43 ust. 1 i 2, na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu znak z literami „PL”. Znak „PL” może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter. Identyczny zapis znajdował się w uchylonym rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów.
Opisywane w artykule na stronach www usunięcie zapisu o spełnieniu wymogu w przypadku posiadania oznaczenia „PL” też jest błędne ponieważ wymóg ten wynika z Prawa o ruchu drogowym, a dokładniej z art. 59 ust. 3, a ten przepis nie został zmieniony. Innymi słowy oznaczenia „PL” na tablicy rejestracyjnej spełnia § 43 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz art. 59 ust. 3 prawa o ruchu drogowym, co powoduje że nie trzeba umieszczać dodatkowego oznaczenia na szybie.